vestnik

Zaposlitvene priložnosti za učitelje začetnike in pomočnike vzgojiteljev

I. B., 28. 12. 2018
Pixabay
Javni razpis ponuja 118 novih zaposlitev.
Aktualno

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis za izbor operacij Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2019.

Z razpisom želijo pomočnikom vzgojiteljem, učiteljem, svetovalnim delavcem oziroma vzgojiteljem začetnikom do 29 leta omogočiti načrtovano, organizirano in strokovno vodeno praktično usposabljanje za samostojno vzgojno-izobraževalno delo v šoli oziroma vrtcu.

Razpis razdeljen na dva sklopa

S prvim želijo zaposliti 57 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov, in sicer 24 v vzhodni in 33 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje petih mesecev. Izbrani bi bili zaposleni naprojektnem delovnem mestu pomočnika vzgojitelja v vrtcih in šolah ali zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Zaposlitev bo potekala od 1. maja do 30. septembra 2019, po izteku te pogodbe pa bodo pomočniki vzgojiteljev začetniki sklenili novo pogodbo o zaposlitvi, vsaj za obdobje enega meseca. Za ta sklop je na voljo444.600 evrov.Drugi sklop pa se nanaša na zaposlitev 61 učiteljev začetnikov, od tega 5 v vzhodni in 56 v zahodni kohezijski regiji, za obdobje osmih mesecev na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja vvrtcih,osnovnih šolah,glasbenih šolah, srednjih šolah,dijaških domovih in šolah ter zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Pogodba o zaposlitvi bo z učiteljem začetnikom sklenjena od 1. aprila do 30. novembra 2019, neposredno po izteku pogodbe pa bo delovno razmerje učitelj začetnik nadaljeval s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, in sicer za obdobje vsaj šestih mesecev. Za sklop B je razpisanih1.029.680 evrov.

dd57e28538a3b54779ad22057fa60a02
Pixabay
Učiteljem začetnikom in pomočnikom učiteljev začetnikom se ponujajo nove priložnosti za zaposlitev.

Na javni razpis se lahko prijavijo javni ali zasebni vzgojno-izobraževalni zavodi, in sicer do 22. januarja. Razpis pa je financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.

Pixabay
Razpis je financiran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada.
vzgoja izobraževanje razpis MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT