vestnik

(Zavod Osebna asistenca Pomurja) Socialni program, ne podjetje

Majda Horvat, 23. 2. 2023
Vanesa Jaušovec
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti napoveduje strukturne spremembe na področju skrbi za najranljivejše.
Aktualno

Je med največjimi v Sloveniji, število uporabnikov, asistentov in strokovnih delavcev dosega tisoč.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti napoveduje strukturne spremembe na področju skrbi za najranljivejše. V tem sklopu se pripravlja nov zakon o dolgotrajni oskrbi, njegova vsebina pa naj bi narekovala tudi pripravo sprememb na področju osebne asistence. Ta se v delu vsebinsko prekriva s področjem dolgotrajne oskrbe. Opozorila na vrsto nejasnosti in težav na področju osebne asistence, ki kažejo na nedorečenost sistema, so pri deležnikih vse glasnejša. Sprememb pa ne bo mogoče izvesti brez predhodnega preverjanja stanja tako glede izvajalcev te pomoči kot upravičenosti do osebne asistence.Po začetni vnemi ustanavljanja poslovnih subjektov z namenom izvajanja osebne asistence leta 2019 jih je zdaj v Pomurju v uradni register pri ministrstvu vpisanih le še pet od skupaj 111. Dvaindvajset jih je bilo izbrisanih, največ lani, na ravni države je bilo izbrisov 274. Med največjimi izvajalci osebne asistence je Zavod Osebna asistenca Pomurja, katerega število uporabnikov, asistentov in strokovnih delavcev dosega tisoč. »Ljudje prihajajo k nam, ker vidijo dobro in pošteno delo, skrbimo pa tudi za to, da delamo vse v skladu z zakonodajo. To ljudje cenijo in se počutijo varne,« pove Stanko Novak, ki v zavodu zaseda mesto prokurista, hkrati pa je predsednik Društva paraplegikov Prekmurja in Prlekije. To društvo je bilo med prvimi izvajalci osebne asistence invalidov, ko se je ta oblika pomoči začela izvajati po zakonu o osebni asistenci, ki je začel veljati januarja 2019. Društvo je namreč osebno asistenco kot socialni program za svoje člane izvajalo že prej, po sistemski ureditvi tega področja in sprejetju zakona pa je začelo storitev zagotavljati tudi drugim invalidom in še iz drugih regij. Tako je imelo maja 2019 že vključenih skoraj 70 uporabnikov in približno 120 asistentov.

Dejavnost prerasla društvo

Zaradi povečanja potreb po pomoči invalidom, ki so se pri Društvu paraplegikov Prekmurja in Prlekije vključevali v program osebne asistence, je upravni odbor društva sprejel sklep, da se ta dejavnost prenese na zavod. Ta je bil ustanovljen septembra 2019, kot ustanovitelj pa je v sodni register vpisan Stanko Novak. »Nekdo je moral to odgovornost sprejeti na svoja pleča,« pravi Novak. Zavod posluje v prostorih društva, s katerim je sklenil najemno pogodbo, po kateri plačuje najemnino, pisarne pa ima v prej nezasedenem nadstropju objekta. Novak je poudaril, da gre za velik objekt, ki ga je treba vzdrževati, in da je vesel, da lahko kot član društva prispeva k temu, da lahko tudi s tem prispevkom izvajajo številne dejavnosti in delujejo zelo dobro. »Mi delamo dobro, pošteno in to vedo tudi na ministrstvu, ki nas kontrolira in mu zavod daje mesečna in letna poročila,« še poudari sogovornik.

anita-trebše, invalidnost, invalid, osebna-asistenca
Vanesa Jaušovec
Drug, veliko pomembnejši razlog za prenos osebne asistence na zavod je strokovni kader.


Drug, veliko pomembnejši razlog za prenos osebne asistence na zavod je strokovni kader. Novak pojasnjuje, da dejavnost osebne asistence znotraj društva ni imela zagotovljene stabilnosti za daljše časovno obdobje. Društvo namreč vodita upravni odbor z devetimi člani in predsednik, izvoljen za določeno mandatno obdobje. Predvsem pa je izvajanje dejavnosti preraslo društveno raven po zahtevani strokovnosti in izpolnjevanju zakonskih zahtev, katerih pomemben del je varovanje osebnih podatkov. »Upravni odbor društva ni usposobljen za strokovno odločanje o izvajanju osebne asistence, na primer o zaposlitvah ali za reševanje kriznih zadev. Te rešujemo v zavodu na sestankih skoraj vsak dan. Zavedati se moramo, da je to dejavnost, s katero se ne gre igrati, saj je v ozadju toliko zaposlenih in toliko uporabnikov. Videti je treba predvsem njihove koristi,« je dejal Novak. Ob vsem tem upravni odbor društva tudi ne more prevzemati odgovornosti glede poslovanja, ta odgovornost pa je zelo jasno opredeljena pri zavodski organiziranosti.

Ponosni na rezultate 

Stanko Novak ob tem še podčrta, da zavod ne izvaja pridobitne dejavnosti, ampak presežek prejetih sredstev vrača v državni proračun. »Mislim, da smo pri tem eden redkih izvajalcev osebne asistence, na kar sem ponosen. Dejavnost jemljemo zelo odgovorno in kot socialni program, ne pa kot neko firmo.« Ob navedenih razlogih, zakaj je bilo dobro dejavnost osebne asistence z društva prenesti na zavod, Novak še dodatno pojasni svoj položaj: »Ko je društvo odločalo o prenosu dejavnosti na zavod, so člani upravnega odbora izrazili željo, da bi zaradi dobrih rezultatov društvo še naprej vodil jaz. Sicer pa so člani tisti, ki volijo predsednika, in vsak ima pravico kandidirati ter biti izvoljen. Člani, ki te izvolijo, te lahko tudi razrešijo in to lahko naredijo kadar koli, če gre kaj narobe. Za to, da društvo tako deluje, je bilo potrebnega veliko truda in dela. Rezultati niso prišli v enem mesecu, ampak v dvanajstih letih, ko smo ga prevzeli skupaj z negativnim poslovanjem. Rezultati so vidni in na to smo ponosni.«

Niso odkrili nepravilnosti 

Izvajalci osebne asistence morajo na podlagi zakona o osebni asistenci, pravilnika o osebni asistenci in pogodbe o izvajanju osebne asistence ves čas izvajanja storitev osebne asistence izpolnjevati pogoje, določene z navedenimi predpisi. »Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti doslej pri Zavodu Osebna asistenca Pomurja ni odkrilo nepravilnosti,« pravijo na pristojnem ministrstvu. Glede prenosa dejavnosti z društva na zavod odgovarjajo, da gre za dva pravna subjekta in da je bilo pred ustanovitvijo zavoda pojasnjeno, da želijo osebno asistenco izvajati samostojno in neodvisno od dejavnosti društva. »Ministrstvo je na podlagi zakona o osebni asistenci Zavodu Osebna asistenca Pomurja podelilo status izvajalca osebne asistence, ker je zavod izpolnjeval vse z zakonom določene pogoje.« Glede vračila presežkov prihodkov nad odhodki na podlagi pozivov ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa je zavod, ki izvaja storitve osebne asistence od januarja 2020, na podlagi pregledanega letnega poročila za leto 2020 vrnil v proračun 781.188 evrov. Za leto 2021 na ministrstvu poročila še pregledujejo.

osebna-asistenca stanko-novak društvo-paraplegikov-prekmurja-in-prlekije
Kaj zdaj berejo drugi