vestnik

ZD Murska Sobota: Sindikati bojkotirajo volitve

Rok Šavel, 30. 11. 2023
Jure Kljajić
Sindikat zdravstva in socialnega varstva, sindikat delavcev v zdravstveni negi in sindikat reševalcev bojkotirajo volitve dveh predstavnikov zaposlenih v svetu zavoda soboškega zdravstvenega doma.
Aktualno

V teku so volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, ki pa bi se zaradi bojkota lahko zapletle.

Pred dvema tednoma se je konstituiral nov svet zavoda soboškega zdravstvenega doma, a brez manjkajočih dveh članov, ki predstavljata delavce v javnem zavodu. Interne volitve za dve prosti mesti so na sporedu danes, toda obstaja možnost, da se jih zaradi blokade sindikatov ne bo udeležilo dovolj zaposlenih z volilno pravico. Kamen spotike je določilo poslovnika o izvedbi volitev, iz katerega izhaja, da delavci volijo po enega predstavnika iz plačne podskupine E1 - zdravniki in zobozdravniki in po enega iz preostalih plačnih podskupin. To v praksi pomeni, da bo v vsakem primeru eden izmed članov sveta zavoda zdravnik ali zobozdravnik, kar je zmotilo vodstva lokalnih sindikalnih enot sindikata zdravstva in socialnega varstva, ki mu predseduje Andreja Prettner, sindikata delavcev v zdravstveni negi, kjer je predsednik Tomaž Čarni, in sindikata reševalcev, ki ga vodi Dejan Ciglar.

Sindikatom je pritrdila tudi soboška občina, ki je opozorila na pozitivno diskriminacijo, za katero naj ne bi bilo pravne podlage in lahko predstavlja tudi kršitev načela enakosti. O polemiki je na konstitutivni seji razpravljal svet zavoda in sledil argumentom pravne službe zdravstvenega doma, ki so izhajali iz dejstva, da so zaposleni v plačni podskupini E1, torej zdravniki in zobozdravniki, v precejšnji manjšini, od 384 zaposlenih jih je 64, kar jim, kot se je izkazalo v preteklosti, v praksi onemogoča možnost predstavništva v svetu zavoda. Precej drugih zavodov v državi uporablja pri internih volitvah delavcev identično rešitev, med drugim UKC Ljubljana in UKC Maribor.


Od česa je odvisen uspeh bojkota


Kljub temu so sindikati vztrajali pri svojem in so se odločili, da v znak protesta in nestrinjanja bojkotirajo volitve tako, da ne predlagajo svojih kandidatov in se ne udeležijo volitev. Ne glede na bojkot sta sicer kandidata vseeno dva. Od zdravnikov Srboljub Čurčič in med ostalimi zaposlenimi Erik Horvat, ki pa je podpise za kandidaturo zbral sam in ne kandidira na predlog sindikatov. Če se več kot polovica zaposlenih z volilno pravico ne bo udeležilo volitev, pa se stvari nekoliko zapletejo, saj mora biti v osmih dneh razpisan še drugi krog volitev. Takrat kvorum ni potreben, ni pa jasno, ali kandidati ostajajo isti. V vsakem primeru pa bi ob takšnem razpletu bilo pod vprašajem, ali bo svet zavoda lahko pravočasno zapolnjen z dvema predstavnikoma zaposlenih do naslednje redne seje, ki bo 8. decembra. Na tisti seji bodo med drugim podali zeleno luč izbrancu ali izbranki za direktorsko funkcijo. Tudi, če ne predstavnikov zaposlenih ne bo, bo svet zavoda s šestimi predstavniki občin in enim predstavnikom zavarovancev oziroma zavoda za zdravstveno zavarovanje vseeno sklepčen, kar pomeni, da bo blokada sindikatov povzročila, da zaposleni pri izbiri direktorja ne bodo imeli besede, ravno tako pa ne pri imenovanju namestnika Olge Belec, ki je bila na konstitutivni seji imenovana za predsednico sveta zavoda.

Razpis za direktorja je sicer bil objavljen že v petek, 24. novembra, do vključno 4. decembra pa je možnost za prijavo. Aktualni direktorici Edith Žižek Sapač mandat poteče 16. januarja, med vlogami na razpis pa bo zagotovo moč najti tudi njeno, saj je že napovedala, da se bo potegovala za četrti mandat na čelu soboškega zdravstvenega doma.

zdravstveni-dom-murska-sobota interne-volitve svet-zavoda
Kaj zdaj berejo drugi