vestnik

Zdravstvena postaja Črenšovci: Prizidek s črno piko pri stanovalcu

Ines Baler, 20. 11. 2023
Jure Kljajić
Po besedah razočaranega stanovalca mu prizidek s svojo višino zakriva razgled.
Aktualno

Zakriva mu razgled, zunanji hodnik se stika z njegovim balkonom.

Poročali smo že, da so v Črenšovcih odprli prenovljene in nove prostore zdravstvene postaje in pripravili dan odprtih vrat. Občina se je lani prijavila na razpis ministrstva za zdravje in pristopila k pripravi projekta, ker je bila prenova nujna zaradi dotrajanosti in nedoseganja standardov. Zadnja obnova zdravstvene postaje je bila namreč pred več kot 25 leti. Investicija je vredna nekaj čez milijon evrov, občina je pridobila sofinanciranje v višini 317 tisoč evrov, preostali del je krit iz občinskega proračuna. Lani so za to namenili 84 tisoč evrov, letos 601 tisoč. Projektno dokumentacijo je pripravilo podjetje Ekoing, gradbeni inženiring iz Trimlinov, izvajalec del je bilo podjetje Dolinka inženiring iz Beltinec, nadzor je opravil Miran Kreslin. 

Objekt zdravstvene postaje je po besedah županje Vere Markoja razdeljen v tri sklope. V obstoječi stavbi je sklop za zaposlene z garderobami, sanitarijami, čajno kuhinjo in ločenim vhodom, v avli obstoječe stavbe so pisarna za patronažno službo, pisarna za pogovore s pacienti, sanitarije, pralnica in skladišče, v novem delu objekta pa so prostori splošne medicine s tremi ordinacijami, ki zajemajo sestrske sobe, tremi referenčnimi ambulantami, čakalnicami, laboratorijem, prostorom za EKG ter arhivom in tehničnim prostorom. Prenovljene so bile tudi zobozdravstvene ambulante. Postaja je enota Zdravstvenega doma (ZD) Lendava in direktorica doma Olga Požgai Horvat je dejala, da so v sanacijo vložili slabih 111 tisoč evrov, nujna pa je bila zaradi prostorske stiske. Veseli jo, da so zaposleni dobili bolj svetlo, zračno in varno delovno okolje ter da lahko uporabnikom sedaj ponudijo boljšo in kakovostnejšo oskrbo. 

zdravstvena-postaja-črenšovci, zdravstveni-dom
Jure Kljajić
Otvoritev novih prostorov v Zdravstveni postaji Črenšovci.


Kljub investiciji še pred nekaj dnevi ni bilo jasno, ali bo zdravstvena postaja sploh imela zdravnika. Konec oktobra je tam prenehal opravljati delo Oliver Prvulović in brez izbranega zdravnika je ostalo okoli 650 pacientov iz črenšovske občine in nekaj sosednjih. O pomanjkanju zdravnikov je zato beseda tekla tudi na seji občinskega sveta, kjer je Požgai Horvatova svetnikom dejala, da so našli rešitev. Najkasneje v drugi polovici decembra bo v Črenšovcih za polni delovni čas začela delati zdravnica družinske medicine Klementina Čiček, ki sedaj dela v ZD Lendava, in bo tudi sprejemala nove paciente. Županjo je zanimalo še, ali bi bilo možno glede na to, da je v zdravstveni postaji na voljo prostor, v popoldanskem času zagotoviti internista. Direktorica je odgovorila, da je tudi ZD v stiski s kardiologi, zato obljube ne more dati, tudi zaradi potreb po dodatni medicinski opremi za ureditev kardiološke ambulante, kar bi prineslo nove stroške. »Mogoče v prihodnosti bo, do marca pa gotovo ne,« je dejala in dodala, da je prioriteta pridobiti še kakšnega družinskega zdravnika in specializante, ki bi potem pri njih ostali.  

Razočaran nad izvedbo projekta 

Nad dograditvijo prizidka pa je razočaran domačin S. H., ki biva v lastniškem stanovanju nad obstoječo zdravstveno postajo, saj se hodnik, ki povezuje obstoječi in novi del, priključuje na njegov balkon, prizidek pa mu zakriva razgled. Kot pove, se je začelo zapletati februarja lani ob zbiranju podpisov soglasja za gradbena dela. »Jaz sem bil takrat na delu v Nemčiji, v zadnjem tednu pred vložitvijo soglasij pa je predstavnik občine na ulici ustavil mojo mamo, ki v času moje odsotnosti v stanovanju kaj uredi, in ji dejal, naj podpiše soglasje. Podpisala je, čeprav sem rekel, naj počakajo na mojo vrnitev. Bil sem pošten in dejal, počakajmo, da vidimo, kaj bo,« opisuje in nadaljuje, da mu je bilo zagotovljeno, da bo prizidek segal le do višine balkona, a ko se je ponovno vrnil iz tujine, se je lahko prepričal, da ne bo tako.

črenšovci, zdravstvena postaja, prizidek
Ines Baler
Tako se stikata zunanji hodnik prizidka in balkon stanovalca, zaradi gradnje je nastala tudi materialna škoda.

Pravi, da se je v primerjavi s prvotnim načrtom objekt nekoliko zamaknil zaradi rezervoarja na drugi strani. Hodnik med obstoječo in novo stavbo je sedaj priključen na njegov balkon, česar v črenšovski občinski upravi ne zanikajo. »Predmetna rekonstrukcija in prizidava zdravstvene postaje je izvedena skladno s pridobljenim gradbenim dovoljenjem. Vezni hodnik je res izveden tako, da se stika z balkonom stanovalca, vendar ne posega v njegovo lastnino,« odgovarja županja. Stanovalec je še navedel, da je pri izvedbi utrpel škodo, saj je z balkona odpadlo nekaj keramičnih ploščic, prav tako je na balkonu ostala luknja. »O nastali škodi je stanovalca obvestil projektant. Pisno ga je zaprosil za soglasje za dostop na balkon, da bi izvajalec na lastne stroške odpravil nastalo škodo. Stanovalec se na pisno prošnjo za pridobitev soglasja ni odzval,« odgovarja Vera Markoja. Zatrdila je še, da se projektna dokumentacija v času izvedbe ni spreminjala. Da v času gradnje ni prišlo do bistvenih sprememb, pa da dokazuje tudi pridobljeno uporabno dovoljenje. 

Stanovalec je letos junija prek odvetnika občini poslal dopis, v katerem zatrjuje, da je bila pred investicijo vsem zainteresiranim in prizadetim občanom prikazana projektna dokumentacija, ki naj bi se med izvedbo spreminjala. Tako da je sedaj najvišja točka prizidka višja, da povezava sega na balkon in da mu je odvzet pogled na prvotno okolico. Takrat je pozval k prenehanju del, dokler ne bi bilo sklenjeno soglasje, in k sklenitvi dogovora o morebitni odškodnini. Občina mu je prek odvetnika odgovorila, da so navedbe neutemeljene. Zapisali so, da je stanovalec pregledal projektno dokumentacijo in podpisal izjavo, da je z njo seznanjen in se strinja z gradnjo. Kakor tudi, da je prejel gradbeno dovoljenje in se nanj ni pritožil. Odgovorili so mu še, da se je v fazi izdelave projektne dokumentacije najvišja točka glede na izdano gradbeno dovoljenje znižala. »Prav tako je pomembno dejstvo, da so pred gradnjo na lokaciji stala odrasla iglasta drevesa, ki so popolnoma onemogočala pogled na daljno okolico. Z gradnjo prizidka se je pogled na daljno okolico izboljšal.«

črenšovci, zdravstvena postaja, prizidek
Ines Baler
Odpadlo je tudi nekaj ploščic.

Brez dogovora

Občina in stanovalec dogovora vse do danes nista dosegla, čeprav je bilo nekaj poskusov. Iz občine so mu med drugim še odgovorili, da naj bi s projektantom letos marca podpisal dogovor, da bo ta delno financiral stroške gradnje garaže v višini dva tisoč evrov. Stanovalec to zanika in zatrjuje, da to ni njegov podpis. Pravi, da je šel med gradnjo večkrat do županje, a da mu je vedno odgovorila, da s tem nima nič. »Vse bi prenesel, ampak prekipelo mi je zaradi ignorance,« poudari S. H., ki dodaja, da je po sklenjenem ustnem dogovoru vselej sledil preobrat. Dejal nam je, da naj bi se s projektantom dogovoril o dostopu in uporabi strehe hodnika, a je nato na dokumentih bil zapisan le dostop in ni bilo podpisa nikogar z občine. »Nazadnje sem rekel, velja, delajte naprej, ampak če jaz nekaj dam, dajte tudi vi meni nekaj. Dogovarjala sva se o razširitvi balkona, zbral sem podpise od stanovalcev in prek elektronske pošte prejel tudi njegove načrte. Ker pa projektant tega ni dal v podpis županji, tudi sam nisem podpisal.« Najbolj razočaran pa je nad tem, da so mu poleti iz občine sporočili, da bo on odgovoren, če bodo zaradi oviranja dokončanja objekta in pridobitve uporabnega dovoljenja izgubili državno financiranje. »Vem, da bom jaz popljuvan, toda tega projekta nisem delal jaz. Če bi bil odnos korekten, bi se lahko dogovorili,« je pristavil. Kaj pa pravijo na občini? »S projektantom in stanovalcem smo se sestali vsaj dvakrat. Dogovora nismo dosegli, saj so bile zahteve stanovalca neupravičene,« pravi Markojeva, ki dodaja, da si prizadevajo, da bi izvajalec lahko čim prej odpravil nastalo škodo na balkonu, a da to brez sodelovanja stanovalca ne bo mogoče.

občina-črenšovci zdravstvena-postaja prizidek stanovalec
Kaj zdaj berejo drugi