vestnik

Železnica do Lendave vse bližje?

Majda Horvat, 7. 3. 2019
Majda Horvat
Lendavsko skladišče naftnih derivatov z vlaganji Petrola in Zavoda za blagovne rezerve pridobiva pomen. 
Aktualno

Petrol in Zavod RS za blagovne rezerve se lotevata obsežne obnove naftnih skladišč in vlaganja v požarno varnost

Zavod za blagovne rezerve (ZRSBR) in Petrol, ki prav tako skladišči naftne derivate za potrebe blagovnih rezerv, bosta v naslednjih petih letih v veliki meri obnovila in posodobila skladišče naftnih derivatov v Lendavi. Zavod ima v Lendavi v lasti sedem rezervoarjev s skupno prostornino 70.000 kubičnih metrov in Petrol pet s prostornino 65.000 kubičnih metrov, s tem da sta dva izmed njih prazna in predvidena za obnovo. »S temi investicijami želimo še povečati zanesljivost skladišča, povečati požarno varnost ter izboljšati varovanje okolja,« je povedal Anton Zakrajšek, direktor ZRSBR.
ZRSBR bo sam izvedel obnovo dveh rezervoarjev in vzdrževalna dela v treh, posodobitev elektrifikacije z nadzorno-upravljavskim sistemom in sanacijo nekaterih lovilnih bazenov ob rezervoarjih, skupaj s Petrolom pa bodo obnovili črpališča s pripadajočo laguno požarne vode ter zagotovili vodne vrtine za oskrbo s požarno vodo. Skupaj bodo izvedli tudi obnovo industrijskega železniškega tira, sofinancirali nakup novega gasilnega vozila, vzpostavili požarno zaščito s sistemom samostojnega odkrivanja požara in sistem avtomatskega in samostojnega gašenja ter hlajenja. Prav tako bosta vlagatelja skupaj obnovila kanalizacijski sistem in vgradila agregate za zagotovitev delovanja vseh sistemov in skladišča ob izpadu energije iz omrežja.
Petrol je že začel posodabljati infrastrukturo za potrebe sprejema in izdaje goriva ter zamenjavo črpališč in cevovodov, vsa druga dela pa bodo izvajali postopoma in odvisno od pridobivanja dovoljenj. Za pridobitev gradbenega dovoljenja bosta morala imeti vlagatelja tudi soglasje lendavske občine.
Prav z namenom predstaviti lokalni skupnosti načrte v zvezi s skladiščenjem naftnih derivatov v Lendavi se je Zakrajšek konec januarja sestal z lendavskim županom Janezom Magyarjem. »Z županom sva se pogovarjala tudi o prepotrebni gradnji železniške povezave do Lendave po slovenski strani (od Beltinec). Do sedaj je omogočen železniški dostop samo iz Hrvaške. S tem bi se olajšalo obnavljanje našega blaga, skladiščenega v Lendavi. Prepričan sem, da bi s to povezavo Lendava pridobila možnosti nadaljnjega gospodarskega razvoja,« je o namenu obiska še povedal Zakrajšek.
Prav napovedana vlaganja v rezervoarje in naprave za skladiščenje naftnih derivatov dvigujejo pomen Lendave, ki je zaradi logistične odrezanosti v preteklosti veljala za povsem odročno in strateško nepomembno lokacijo in kjer je še vedno precej opuščenih rezervoarjev, vse to pa spet govori v prid prizadevanjem za železniško povezavo med Lendavo in Beltinci ter Lendavo in Redicsem na Madžarskem. Pred dobrimi desetimi leti je bila pobuda za železniško povezavo med Beltinci in Lendavo in naprej do Redicsa že usklajena med pristojnimi ministrstvi in pripravljena za obravnavo v vladi, toda ob načelni podpori slovenske in madžarske države vlagateljev zanjo ni bilo. Z gradnjo drugega tira in povečevanjem tovornega železniškega prometa proti Madžarski se okoliščine glede upravičenosti naložbe v železniško povezavo do Lendave pomembno spreminjajo.
Prav z namenom skupnega nastopa v podporo temu projektu sta se maja lani že srečala župana pobratenih mest Lendave in Zalaegerszega, ki je pomembno gospodarsko središče sosednje županije, Anton Balažek in Zoltan Balaicz, pri pogovoru pa je sodeloval tudi madžarski konzul Gyula Földes. Takrat so tudi napovedali, da bi lahko Lendava in Redics železniško povezavo dobila že do leta 2025.
železnica lendava