vestnik

(ZAPLET) Hotiški kmetje zemljo dobili, a ostali brez subvencije

Majda Horvat, 8. 6. 2021
Nataša Juhnov
Slika je simbolična.
Aktualno

Kmetijsko gospodarstvo Lendava toži kmetijski sklad. V reševanje zapleta se je vključilo kmetijsko ministrstvo.

Ministrstvo za kmetijstvo bo aktivno sodelovalo pri reševanju zapleta, ki je nastal z dodelitvijo nadomestne zemlje hotiškim kmetom, so nam sporočili z ministrstva. »Vendar je Kmetijsko gospodarstvo (KG) Lendava vložilo tožbo proti Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Dokler sodišče ne bo odločilo o sporu med vpletenimi strankami, vpis v gerke (grafične enote rabe kmetijskega gospodarstva) in s tem tudi pridobivanje subvencij ne bosta mogoča za nobeno od vpletenih strank,« so po našem poizvedovanju o namenu sestanka, ki je potekal na ministrstvu 26. maja, zapisali v odgovoru.


Kot smo že večkrat poročali, gre za zaplet, ki je nastal po tem, ko je Sklad  kmetijskih zemljišč in gozdov po arbitražnem zakonu dal kmetom v zakup zemljo na območju katastrske občine Petišovci, čemur ves čas nasprotuje dosedanji zakupnik, podjetje KG Lendava. Zastopnika kmetov s Hotize je na omenjenem sestanku sprejel državni sekretar Anton Harej, sodelovali pa so še uslužbenci direktorata za kmetijstvo in predstavnika kmetijskega sklada.

b1b21c503915377157a896895c6c0ec6
Nataša Juhnov
Slika je simbolična.

Sklad je, kot rečeno, s kmeti, ki so zaradi arbitražne razsodbe izgubili pravice do spodbud za obdelovanje zemlje na hrvaškem katastrskem območju, januarja sklenil najemno pogodbo za več parcel v skupni velikosti 83 hektarjev na območju Benice, ki jih je prej imelo v zakupu KG Lendava. Zaradi nestrinjanja z odločitvijo sklada KG Lendava na teh zemljiščih ni izbrisalo gerkov. Toda kljub navedbi ministrstva, da do rešitve spora na sodišču nobena stran ne bo imela možnosti pridobivanja subvencije, to ne drži povsem. Kmetje gerkov niso mogli vpisati za približno polovico pridobljenih zemljišč, medtem ko jim je za drugo polovico to uspelo. Bistvo zapleta je zdaj postala različna obravnava pravice prejšnjega najemnika do vpisa zaznambe o zakupu na sodiščih.

krašči, kmetijstvo, suša
Nataša Juhnov
Slika je simbolična.

KG Lendava kot prejšnji najemnik zemljišč torej ni samo izbrisalo gerkov, zato je ta postopek sprožila Upravna enota Lendava na predlog kmetijskega sklada. Pri tem je ugotovila, da ima KG Lendava na omenjenih parcelah še vedno vpisano zakupno pravico v zemljiški knjigi. Ker gre za več parcel, vpis v zemljiško knjigo pa ni več v pristojnosti le krajevnega sodišča, je o izbrisu zakupnega razmerja odločalo več sodišč po državi. Ta so se o zadevi odločila različno. Za tiste parcele, pri katerih je sodišče odločilo o izbrisu zakupnega razmerja prejšnjega najemnika, so kmetje lahko vpisali svoje gerke in tik pred zdajci tudi oddali vlogo za subvencijo (31. maj je bil zadnji rok za oddajo vlog). To jim je torej uspelo le za slabo polovico pridobljenih zemljišč.
Kmetje so nad takšnim izidom razočarani, prav tako nad državo, ki je odgovorna za zadnji zaplet zaradi neenotne obravnave zadeve na sodiščih. Država jim je tudi obljubila nadomestno zemljo pred petimi leti in bili so pripravljeni nanjo počakati, dokler kmetijski sklad ne reši razmerja do prejšnjih najemnikov ali najemnika, in sicer s prekinitvijo najemnega razmerja, ne da bi zaradi predčasne prekinitve pogodbe moral sklad plačati za to visoko odškodnino.

O zadevi še ni v celoti odločeno

Upravna enota Lendava je 26. maja izdala delno odločbo, s katero je na zahtevo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov (SKZG) izbrisala gerke s kmetijskega gospodarstva, katerega nosilec je Kmetijsko gospodarstvo (KG) Lendava. Gre za delno odločbo, kar pomeni, da o zadevi še ni v celoti odločeno. Organ je odločil v tistem delu, kjer v zemljiški knjigi ni bilo več vidnih zakupnih razmerij oziroma so bila izbrisana razmerja med SKZG in KG Lendava.

benica arbitraža zemlja kmetje
Kaj zdaj berejo drugi