vestnik

Občina bo pokrila razliko v višji ceni vrtca

T. M., 22. 3. 2020
Nataša Juhnov
Predšolska vzgoja se v okviru zavoda Vrtci Občine Moravske Toplice izvaja v šestih enotah. Fotografija je simbolična. Foto Nataša JUHNOV
Aktualno

Župan Alojz Glavač opozarja na naraščanje stroškov predšolske vzgoje, ki ga izvaja občinski zavod v šestih enotah, obiskuje pa ga 222 otrok.

V zavodu Vrtci Občine Moravske Toplice so predlagali novo ekonomsko ceno vrtca, ki bo nekoliko višja od dosedanje, med drugim zaradi zvišanja plač, sprostitve napredovanj, višjega regresa in dveodstotne letne rasti cen stroškov. Vodstvo občine je občinskim svetnikom predlagalo, da potrdijo sklep, po katerem bo za starše cena ostala nespremenjena, razliko bo v celoti poravnala občina v obliki subvencije za starše, ki prihajajo iz Občine Moravske Toplice. Nova cena bo 446,91 evra na otroka mesečno (prej 439,12 evra), za starše pa bo polna cena 379,61 evra. Po besedah župana Alojza Glavača bo to pomenilo za občino na mesečni ravni za 1900 evrov večji strošek.

3e02978c151ffe7d816d8077f7feb862
Jure Zauneker
Alojz Glavač

Glavač pri tem pojasnjuje, da se stroški predšolske vzgoje, ki se v občini izvaja v šestih enotah (Bogojina, Filovci, Fokovci, Martjanci, Moravske Toplice in Prosenjakovci), stalno povečujejo. Kot pravi Glavač, je razpršenost na šest enot dobra za starše in otroke, ni pa dobra za občinski proračun.

»Na šestih lokacijah je treba kuriti, popravljati, investirati, graditi …« Glavač predvideva, da bo letos še zanimivo na področju predšolske vzgoje, kot je povedal na zadnji seji občinskega sveta, tudi zato, ker je nova vladna koalicija v koalicijsko pogodbo zapisala, da bo vrtec za drugega otroka brezplačen.

»Ne vem pa, kdo bo to plačal, država ali občine,« se sprašuje župan. V vseh enotah Vrtca Moravske Toplice je trenutno 222 otrok, od tega 205 iz Občine Moravske Toplice in 17 iz drugih občin, za katere moravskotopliška občina od lanskega leta vrtca ne subvencionira več. »Glede na to, da so mnoge občine že ves čas namenjale tovrstne subvencije samo za otroke s stalnim bivališčem v svoji občini, smo mi v lanskem letu sprejeli odločitev, da bomo subvencijo staršem namenjali samo za otroke iz naše občine,« še pojasnjuje Glavač. Pred leti je občina že predlagala, da bi zaprli enoto vrtca v Fokovcih, v kateri je bilo malo otrok, a so zaradi odziva javnosti takrat od te namere odstopili.

alojz-glavač vrtec vlada predšolski-vrtec