vestnik

Nekdanji predsednik povrnil škodo, 300 evrov pa plačal v dobrodelne namene

ABE, 21. 7. 2020
Nataša Juhnov
Domanjševci. Slika je simbolična.
Črna kronika

Dušan Orban, nekdanji predsednik Prostovoljnega gasilskega društva Domanjševci, ki je odstopil zaradi domnevnih nepravilnosti v finančnem poslovanju društva, društvu vrnil 4100 evrov.

Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti je končalo pregon proti nekdanjemu predsedniku Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Domanjševci Dušanu Orbanu. Kot so sporočili s tožilstva, so v Orbanovem primeru opravili narok za odložen kazenski pregon: »Na naroku je bilo osumljenemu v soglasju s predstavnikom oškodovanega PGD Domanjševci, naloženo, da v dobrodelne namene plača 300 evrov. Osumljeni je nalogo v celoti izpolnil, zaradi česar bo zoper njega kazenska ovadba zavržena. V predmetni zadevi se jeosumljenemu očitalo kaznivo dejanje poneverbe. Povzročena škoda je znašala 4100 evrov, ki jo je osumljeni v celoti poravnal, še preden je bil opravljen narok za odloženi kazenski pregon. Osumljenemu je bilo na naroku naloženo zgolj plačilo prispevka v dobrodelne namene. V kolikor osumljeni naložene naloge ne bi izpolnil, bi se kazenski postopek nadaljeval pred pristojnim sodiščem.«

domanjševci
Nataša Juhnov
Gasilski dom v Domanjševcih.

Postopek odložitve kazenskega pregona sicer ureja razmerje med državnim tožilcem, oškodovancem in osumljencem v zvezi z nadaljnjim kazenskim pregonom osumljenca. Bistvo tega postopka je, da se proti osumljencu ne sproži kazenski postopek, čeprav je podan utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje. Pogoj za odložitev kazenskega pregona je soglasje oškodovanca in pripravljenost osumljenca, da ravna po navodilih državnega tožilca. V okviru obravnavanega postopka se ne ugotavlja storilčeva krivda, ampak zgolj njegova pripravljenost ravnati se po navodilih državnega tožilca in izpolniti nekatere naloge, s katerimi se zmanjšajo ali odpravijo škodljive posledice kaznivega dejanja.

orban_dusan04
PMSNS
Dušan Orban o primeru več ne želi govoriti.

Največkrat se kazenski pregon odloži proti osebam, ki so osumljene povzročitve lažjih telesnih poškodb, manjših fizičnih ali verbalnih napadov, premoženjskih deliktov, lažje prometne nesreče in neplačevanje preživnine. Kazenski pregon se lahko odloži proti osumljencem kaznivih dejanj, za katere je predpisana denarna kazen ali zapor do treh let.

Dušan Orban, ki je tudi svetnik šalovskega občinskega sveta ter podpredsednik sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti in predsednik Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Šalovci, o primeru ne želi več govoriti. Ko se je izvedelo za domnevne nečednosti PGD Domanjševci pa je dejal, da je odstopil iz osebnih razlogov, ker je že tako ali tako preveč zaposlen.

domanjševci dušan-orban gasilci
Kaj zdaj berejo drugi