vestnik

Miroslav Rauter ostaja na čelu Športne zveze Ljutomer, ki poleti pripravlja številne aktivnosti

Vestnik.si, 16. 6. 2021
Arhiv ŠZ Ljutomer
Kopališke igre v Ljutomeru letos spet bodo..
Šport

Zadružni dom na Cvenu je gostil 58. sejo skupščine Športne zveze (ŠZ) Ljutomer, ki je bila ustanovljena leta 1962. V ospredju tokratne skupščine so bile volitve.

Prisotni so predsedniško mesto zaupali Miroslavu Rauterju, ki je tako nastopil drugi zaporedni štiriletni mandat.
ŠZ Ljutomer je že skoraj šest desetletij povezovalni element med športnimi društvi, vzgojno-izobraževalnimi zavodi in ostalimi izvajalci športnih programov. V preteklosti so bila v ŠZ Ljutomer vključena društva iz vseh štirih občin Upravne enote Ljutomer, v zadnjem obdobju pa združuje 59 društev s preko 3.800 člani iz občin Ljutomer in Veržej.

Miroslav Rauter
Tomo Köleš
Miroslav Rauter bo še naprej predsednik ŠZ Ljutomer.

Iz poročila za lansko leto je moč razbrati, da je ŠZ Ljutomer v lanskem letu, kljub epidemiji, izvedla kar 84 prireditev, katerih se je udeležilo več kot 3.000 udeležencev. »Udeležba na športnih prireditvah in število prireditev je v primerjavi s preteklimi leti močno upadlo, kar je logična posledica razmer v državi in razglasitve epidemije v času med 12. marcem 2020 in 31. majem 2020 (80 dni) ter med 19. oktobrom 2020 in 31. decembrom 2020 (74 dni). Skupaj je razglasitev epidemije v letu 2020 trajala 154 dni, kar je 42 % celotnega leta. V času razglasitve epidemije ni bilo mogoče organizirati dogodkov. Tudi v preostalem delu leta so se dogodki lahko organizirali pod posebnimi pogoji, ki jih je Vlada RS objavila in določila s sprejetimi odloki. Kljub temu smo lahko z udeležbo zadovoljni, še posebej v času poletnih počitnic in v pričetku šolskega leta (september). Izvajanje tako visokega števila športnih prireditev ne bi bilo možno, če ne bi imeli vztrajnih in predanih zunanjih sodelavcev, kajti le z njihovo pomočjo lahko zveza izpelje tako množico športnih prireditev,« je povzel strokovni sodelavec ŠZ Ljutomer Aleš Ploj.
Tudi za letošnje leto so si zadali bogat program aktivnosti, ki pa ga zaradi epidemije znova ne bodo mogli v celoti izvesti. V kolikor bodo razmere dopuščale, bo ŠZ Ljutomer skupaj s klubi in društvi aktivna prihajajoče poletje, ko se predvidevajo razni tečaji (plavanje, tenis, športno plezanje) in igre na letnem kopališču v Ljutomeru.
športna-zveza-ljutomer volitve miroslav-rauter predsednik
Kaj zdaj berejo drugi