vestnik
Nazaj na seznam delovnih mest

REFERENT (ŠIFRA DM 189) V ODDELKU ZA SKUPNE ZADEVE IN DRUGE UPRAVNE NALOGE UPRAVNE ENOTE MURSKA SOBOTA - M/Ž | MURSKA SOBOTA

REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA, MURSKA SOBOTA
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA, MURSKA SOBOTA

Opis del in nalog:

VODENJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH POSTOPKOV NA PRVI STOPNJI, - OPRAVLJANJE ENOSTAVNIH UPRAVNIH NALOG, - OPRAVLJANJE DEJANJ V ZVEZI Z IZDAJANJEM POTRDIL IZ ENOSTAVNIH EVIDENC, - DAJANJE SPLOŠNIH INFORMACIJ O UPRAVNIH STORITVAH, - SPREJEMANJE VLOG STRANK IN OPRAVLJANJE VPLAČILA UPRAVNIH TAKS, - SPREJEMANJE PLAČILA UPRAVNIH STORITEV, - IZVAJANJE NALOG PISARNIŠKEGA POSLOVANJA, - OBLIKOVANJE IN VODENJE BAZ PODATKOV, - SODELOVANJE PRI MATERIALNEM IN FINANČNEM POSLOVANJU, - ODPREMA POŠTE.

Drugo:

Drugo
kandidat mora imeti končano najmanj srednjo strokovno izobrazbo ali najmanj srednjo splošno izobrazbo in izpolnjevati pogoje iz natečaja ter priložiti zahtevane izjave. Besedilo javnega natečaja je v polnem obsegu objavljeno na GOV.SI https://www.gov.si/zbirke/delovna-mesta/ iz katerega so razvidne zahtevane sestavine prijave, pogoji, način prijave in kjer je dostopen obrazec za prijavo. Prijava mora vsebovati pisno izjavo, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogojev glede: 1. zahtevane izobrazbe (razvidna stopnja in smer) 2. zahtevanih delovnih izkušenj (navedena čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe, ki je bila zahtevana za delovno mesto, na katerem ste opravljali delo) 3. opravljenega strokovnega izpita iz ZUP-a in obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv (če ju kandidat nima ju lahko opravi naknadno) 4. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot 6 mesecev ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti 5. izjavo kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje UE M. Sobota pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc, obdelavo podatkov, ki jih navaja v prijavi in pošiljanje informacij v zvezi z natečajem na el. naslov oz. tel. številko.

DELODAJALEC ŽELI TUDI NAPOTOVANJE KANDIDATOV IZ EVIDENC ZAVODA

Način prijave
kandidati naj pošljejo vlogo po pošti
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Lokacija dela:

Kardoševa ulica 2 , 9000 MURSKA SOBOTA

Tip zaposlitve:
Nedoločen čas
Urnik dela:
Dopoldan
Delovni čas:
Polni delovni čas
Raven izobrazbe:
Srednja strokovna, srednja splošna
Zahtevane delovne izkušnje:
1 leto
Datum objave:
3. 7. 2024
Rok za prijavo:
11. 7. 2024

Kontaktni podatki

Kontaktna oseba:
MANUELA JEREBIC
Telefonska številka:
02 513 11 06
E-pošta:
ue.murskasobota@gov.si
REPUBLIKA SLOVENIJA UPRAVNA ENOTA MURSKA SOBOTA, MURSKA SOBOTA
Kardoševa ulica 2 , 9000 MURSKA SOBOTA