vestnik

Arriva: Skrajni čas, da se v državi prekine zloraba inštitucij za zaščito privilegiranih posameznikov

Vestnik.si, 9. 8. 2022
Arriva
Arriva
Aktualno

Družba Arriva, ki je bila v postopku za izbiro koncesionarjev za izvajanje gospodarske službe javni linijski prevoz izbrana za območje Pomurja, se je odzvala na izjavo Avtobusnega prometa Murska Sobota, v kateri ji očita, da je v oddani ponudbi podala dampinško in predatorsko ceno.

"Arriva je s podrobno analizo in prikazano strukturo ponujene cene ministrstvu za infrastrukturo v postopku dokazala, da je bila njena ponudbena cena korektna in od ponudbene cene konkurenta AP Murska Sobota nižja samo za 7,2 odstotka. S ponujeno ceno bi dokazano zagotavljala tudi ustrezno pokritje vseh stroškov in dobiček," so zapisali v sporočilu za javnost. 

Kot nadaljujejo, Zakon o javnem naročanju (86. člen) pravi, da mora naročnik preveriti, ali je ponudba neobičajno nizka, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasno prispelih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri ponudbe. "Zakon je v tem primeru zelo jasen. S 7,2 odstotno nižjo ponudbo od ponudbe APMS, cena družbe Arriva v nobenem pogledu še zdaleč ne presega kriterijev, ki jih definira omenjeni zakon," trdijo. 

Spomnili so, da so se za širitev poslovanja v Pomurje odločili, ker so močno prisotni že v podravski in delno tudi pomurski regiji. Pravijo, da so na podlagi ekonomskih in prometnih analiz ter preteklih izkušenj so pripravili najboljšo možno ponudbo, v ceno na kilometer pa zajeli vse stroške kot tudi financiranje in dobiček. "Zato ne more nihče trditi, da gre za dampinško oziroma predatorsko ceno. V kolikor bi v Sloveniji vse ponudbe, ki so za 7,2 odstotka nižje od ostalih, izločili iz postopkov javnega naročanja, bi to na letni ravni pomenilo več kot 420 milijonov evrov večji strošek davkoplačevalskega denarja." 

V Arrivi tako pričakujejo, da bo ministrstvo za infrastrukturo odločalo in ravnalo transparentno, pošteno in v skladu z zakonodajo ter ne bo podleglo pritiskom posameznikov in njihovim ozkim interesom. Menijo, da je skrajni čas, da se v državi prekine zloraba inštitucij za zaščito privilegiranih posameznikov.

Preberite še: 

https://vestnik.si/clanek/aktualno/koncesije-novo-upanje-za-ap-murska-sobota-revizijska-komisija-ugodila-pritozbi-na-potezi-sedaj-ministrstvo-za-infrastrukturo-980644

https://vestnik.si/clanek/aktualno/v-ap-murska-sobota-se-ne-bodo-opravicili-in-vztrajajo-pri-svojih-navedbah-to-odgovarjajo-arrivi-969543

arriva koncesije apms
Kaj zdaj berejo drugi