vestnik

Cankova: Največja investicija bo nov vrtec, marca bodo menjali umetno travo

Ines Baler, 17. 1. 2020
Ines Baler
Na tem prostoru, kjer je prej stala starejša hiša, naj bi bil do leta 2021 urejen nov vrtec.
Aktualno

Po kurilni sezoni začetek obnove toplovodnega sistema. Marca nova umetna trava na cankovskem igrišču.

Sončna zadruga iz Dola pri Ljubljani je začela minuli december upravljati daljinski ogrevalni sistem na lesno biomaso v Občini Cankova. Ta ji je podelila koncesijo za 20 let, v tekočem letu pa se bo koncesionar lotil tudi celovite obnove toplovodnega sistema, gradnje nove kotlovnice ter zamenjave kotla. Kot je pojasnil župan Danilo Kacijan, je obstoječi ogrevalni sistem dotrajan, poleg tega je na neustreznem kraju, namreč v šoli. Na razpis za podelitev koncesije sta prispeli dve ponudbi, občina se je za Sončno zadrugo odločila zaradi boljših referenc. Investicija bo stala od 450 do 500 tisoč evrov, koncesionar se bo tudi prijavil na razpis ministrstva za infrastrukturo, da bi dobil nepovratna sredstva. »V tem trenutku je na daljinski ogrevalni sistem priključenih 14 individualnih stavb in vsi objekti, ki so v neposredni lasti občine. Poleg tega je še precej ljudi zainteresiranih za priključitev na sistem,« pove Kacijan. Dela bo koncesionar začel takoj po koncu kurilne sezone. 


Galerija in informacijska točka 
V preteklih mesecih je občina tudi kupila dve hiši, levo in desno od občinske stavbe, zanju ima že pripravljene projektne načrte. »Kupili smo starejšo hišo med občino in šolo, oseba, ki je v njej bivala, je žal umrla. To hišo smo že odstranili in sedaj pripravljamo idejne projekte za nov vrtec,« pove župan, ki doda, da je obstoječi vrtec že zelo dotrajan.
Po načrtu, ki ga pripravljajo, bi bil del vrtca novogradnja, del pa bi bil v šoli, saj je ta trenutno zasedena le 62,5-odstotno. »Predvideva se vrtec za 95 otrok, trenutno jih imamo 56. Tak projekt tudi najmanj posega v prostor,« pove. Hkrati se zaveda, da morajo v občini najprej ustvariti možnosti, da bodo ljudje tam ostajali ter si ustvarili družine. Okvirna cena celotnega projekta s pripadajočo opremo vred bi bila od 850 do 900 tisoč evrov. Pri tem Kacijan še dodaja, da če se bo občina v njegovem mandatu za kaj zadolžila, se bo ravno za nov vrtec. V proračunu za leto 2020 so že rezervirali 250 tisoč evrov za ta projekt, na eni od naslednjih sej občinskega sveta pa bodo predstavljene idejne zasnove, ki jih snuje projektant. Župan predvideva, da če bo dokumentacija hitro urejena, se bo lahko investicija končala do leta 2021. »Če nam bo uspelo, bi prostore, kjer je sedaj vrtec, namenili domačim ponudnikom hrane, da si uredijo prostore za prodajo, poleg tega pa tudi občinskim društvom,« razmišlja župan. V ozadju novega objekta bo ostalo prazno zemljišče, kjer bi lahko v prihodnosti uredili telovadnico. 

Cankova, stavba
Ines Baler
V tej hiši namerava občina urediti galerijo in medgeneracijski prostor.

V stavbi na drugi strani občinske, ki je spomeniško zaščitena, pa bodo urejeni večnamenski prostori. »V tej hiši nameravamo urediti galerijo. Zdaj imamo eno v Korovcih, eno v Vili Vogler, obe pa sta v zasebni lasti. Urediti želimo še prostor za medgeneracijsko srečevanje ter informacijsko točko. V objektu, ki stoji za to hišo, pa bomo hranili stroje in mehanizacijo v lasti občine,« pove Kacijan in doda, da bo občina kandidirala na razpis za obnovo kulturne dediščine. 

Predvidoma marca bodo na igrišču na Cankovi tudi zamenjali umetno travo, saj je bila občina v letu 2019 uspešna na razpisu Fundacije za šport, to leto pa se bodo potegovali za financiranje rekonstrukcije atletske steze. Župana ob vsem tem veseli predvsem to, da občinski svet deluje soglasno. Kot pravi, se vsi zavedajo bližine Avstrije in odhoda prebivalcev, zato se trudijo urediti občino, da bi privabili mlade ljudi. 

cankova vrtec igrišče naložba