vestnik

Direktor Ivančić: »Upravičili smo svojo vlogo in pričakovanja ljudi«

Andrej Bedek, 1. 6. 2018
Nataša Juhnov
V spletni aplikaciji Predlagaj prometno kontrolo, prek katere lahko občani predlagajo dodatno prisotnost policije na varnostno problematičnih lokacijah, je bilo podanih 13 pobud občanov.
Aktualno

Pomurska policija poročala o letu 2017. Policijska uprava Murska Sobota (PUMS) sodi med najuspešnejše uprave v Sloveniji, je prepričan direktor PUMS Damir Ivančić.

Na Policijski upravi Murska Sobota (PUMS) so objavili poročilo o delu v letu 2017, v katerem predstavljajo glavne značilnosti in rezultate policijskega dela v lanskem letu v Pomurju, kot tudi statistične podatke za posamezna področja dela. »V letu 2017 se je nadaljevalo z delom, katero temelji na zagotavljanju ugodnih varnostnih kazalcev v vseh segmentih policijskega poslanstva. Obseg in zahtevnost dela ter pričakovanja vseh se iz leta v leto spreminja in povečuje. Vsekakor strmimo, da smo prisotni tam, kjer to narekujejo varnostni dogodki, vendar pa se nam občasno ni izšlo, tudi iz naslova manjka kadra in povečane problematike. Ne glede na slednje nam zaenkrat uspeva obdržati pozitivno varnostno podobo, zato smo mnenja, da smo glede na dane okoliščine upravičili svojo vlogo in pričakovanja državljanov. Seveda brez sodelovanja in zaupanja slednjih tudi ni pričakovati ugodne varnostne klike, zato je to tudi bilo in bo tudi v prihodnje ena od prioritet našega poslanstva,« je poročilo povzel direktor PUMS Damir Ivančić, pod katerim službuje 526 uslužbencev.Glede na petletno povprečje obravnavanih je bilo lani v Pomurju najmanj kaznivih dejanj – PUMS pa ima najvišji odstotek preiskanosti tovrstnih dejanj med vsemi policijskimi upravami v Sloveniji. Vseh kaznivih dejanj je bilo 2.336: »Poudariti velja, da se iz leta v leto spreminjajo tako pojavne oblike kriminalitete, kot tudi zahtevnost preiskovanja. Vse več je obsežnih in kompleksnih primerov. Največji delež vseh kaznivih dejanj predstavlja področje splošne kriminalitete, predvsem premoženjske. V svojstvu organiziranega kriminala so še v vedno prevladujoče prepovedane droge. Posebno pozornost vsekakor zahteva področje gospodarskih deliktov in v zadnjem obdobju vse bolj kibernetska kriminaliteta. Vdori in zlorabe so večali manj postali vsakdanjik,« je pojasnil direktor PUMS.
Lani so na pomurskih prometnicah življenje izgubil štiri ljudje, kar je tri manj, kot v letu 2016. Vsaka peta nesreča se še vedno zgodi zavoljo tega, ker udeleženec v cestnem prometu za volan jeklenega konjička sede opit, med kršitvami, za katere policiste izdajajo kazni, pa izstopa voznikova pretežka noga na stopalki za plin. Modrouniformiranci so odredili 37.769 alkotestov, 932 voznikov je imelo v sebi preveč alkohola, kot je to dovoljeno, 180 pa jih je ostalo brez vozila.

OKC v številkah
Na interventno številko 113 je bilo na Operativno komunikacijski center (OKC) Policijske uprave Murska Sobota (PUMS) sprejetih 25.621 klicev. 11.387 je bilo takih klicev, ki zahtevali prihod policistov na kraj dogodka. Povprečni reakcijski čas policijskih patrulj – čas od klica na 113 in do prihoda policistov – je 20 minut in 22 sekundi. Reakcijski čas za nujne interventne dogodke pa je 10 minut in 18 sekund.


V spletni aplikaciji Predlagaj prometno kontrolo, prek katere lahko občani predlagajo dodatno prisotnost policije na varnostno problematičnih lokacijah, je bilo podanih 13 pobud občanov. Nobena pobuda ni bila zavrnjena. »Samo z represivnimi metodami dela ni mogoče uspešno obvladovati in reševati varnostnih problemov, zato se je namenjalo veliko pozornosti delu z ljudmi, torej sodelovanju z državljani. Žal je tako, da tam, kjer ni varnostnih problemov, ni sodelovanja med občani in policijo, ampak do varnostnih problemov lahko hitro pride. Zato je treba to sodelovanje nenehno graditi,« je razmišljal sogovornik. V Pomurju delujejo v 19 občinah varnostni sosveti, kjer se srečujejo predstavniki civilnega življenja in uniformirane policije.


V letu 2017 se je posodobilo več objektov pomurske policije, vozni park pa je dobil sodobnejša prevozna sredstva. Na PUMS sicer uporabljajo 165 vozil, ki so v povprečju stara 4,8 let. »Podoba policije v materialno in tehničnem pogledu se je spremenila bistveno na bolje v primerjavi s prejšnjimi leti. Vlaganja v razvoj ter posodobitev opreme za delo so pripeljala do takšne stopnje, da je pomurska policija v boljši kondiciji, kot v preteklosti. Vsega, kar je bilo zamujeno v preteklosti, pa žal ne moremo nadoknaditi čez noč,« je še ob robu letnega poročila pristavil Damir Ivančić.

Jure Zauneker
Letos pomurske policiste čaka dodatno delo: varovanje prvoligaških tekem v Murski Soboti.
policija kazniva dejanja damir ivančić pomurje