vestnik

(DOM STAREJŠIH RAKIČAN) Selitev v Diano nepremišljena?

Majda Horvat, 15. 10. 2022
Jure Zauneker
Glede možnosti, da bi po izteku najemne pogodbe Diana postala nova enota doma, kar je bilo rečeno ob vselitvi stanovalcev, Zoran Hoblaj pravi, da bi se o tem lahko pogovarjali, če bi lastniki prostore uredili po vseh standardih in normativih.
Aktualno

Lastniki hotela velikega dvigala niso vgradili, prav tako več ne zagotavljajo gretja

Dom starejših Rakičan je lani začel obsežno obnovo objektov v Rakičanu, direktor Zoran Hoblaj pa je v začetku letošnjega leta napovedal še naložbe z namenom vzpostavitve novih enot doma in dnevnih centrov. Ocenjena vrednost načrtovanih naložb je že na začetku presegla 30 milijonov evrov, dom je na razpisih ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že pridobil približno 19 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Dogovori o izvedbi projektov, sklenjeni še v času prejšnje vlade, se niso spremenili tudi po nastopu nove, pove Hoblaj, so se pa zaradi razmer na trgu bistveno spremenili pogoji za izvedbo. Projekti se dražijo, nekatere prelagajo v poznejši čas.

Pred selitvijo 120 stanovalcev 

Prva večja naložba je bila ureditev podstrešja v delu objekta v Rakičanu. S tem so pridobili 18 postelj, ki bodo namenjene za začasne nastanitve stanovalcev. Dela so končana, oprema je nameščena, vendar bo uporaba teh prostorov mogoča šele, potem ko bodo inštalacije povezali s tistimi v spodnjem delu stavbe, ki jo še obnavljajo. Projekt jim je uspelo izvesti v predvidenem roku ter v dogovorjenem finančnem okviru, to je 1,35 milijona evrov. Prispevek države je tu znašal 717 tisoč evrov.

Še pred dokončanjem podstrešnih prostorov je dom na razpisu pridobil nepovratna sredstva za celovito obnovo vseh prostorov enote v Rakičanu. Gradnja se zaradi obsežnosti del izvaja v dveh delih, potrebne pa so tudi preselitve stanovalcev. Obnova prve stavbe bo končana že decembra ali v začetku januarja, sledila bo obnova drugega objekta, kjer so prav tako sobe za stanovalce, pa tudi kuhinja, pralnica in prostori za upravo. Zaradi tega je zdaj pred selitvijo preostalih 120 stanovalcev, ki še bivajo v Rakičanu, selila se bo tudi uprava, ne pa tudi kuhinja in pralnica.

murska-sobota, hotel-diana
Jure Zauneker
Zaradi opisanih težav, ki so jih občutili tudi stanovalci, je vodstvo doma prejelo več pritožb sorodnikov, ne pa tudi stanovalcev.

Celotna naložba je bila sprva ocenjena na 12,4 milijona evrov, a je sklenjena pogodba z izvajalcem del zaradi dviga cen v gradbeništvu višja za skoraj 1,4 milijona evrov, rok za dokončanje pa podaljšan za tri mesece, to je do konca septembra prihodnje leto. Država bo za to naložbo prispevala 12 milijonov evrov, razliko naj bi zagotovil dom sam. »Ravno zdaj potekajo pogovori z ministrstvom za kohezijo, da bi nam nastalo razliko povrnili s sredstvi, ki ostajajo po razpisih za evropske projekte,« pove Hoblaj. Ali bo mogoče iz omenjenega vira pridobiti denar tudi za kritje stroškov, ki jih ima dom zaradi preselitve stanovalcev v nadomestne prostore za čas gradnje, pa še ni znano.

Centralna peč v okvari

Zaradi končevanja obnovitvenih del v prvi stavbi se v domu pripravljajo na novo selitev. »Stanovalce bomo lahko v Diano preselili le, če bodo lastniki v objektu uredili veliko dvigalo. To je namreč pogoj za selitev, saj gre za stanovalce, ki so nepremični,« pove direktor. Stanovalce bi morali začeti seliti sredi decembra in končati v prvi polovici januarja, ni pa še povsem jasno, ali v Diano. Obstaja namreč tudi možnost, da bi jih preselili v že dokončane nove prostore na podstrešju ter v prazne sobe, ki so jih pred obnovo zasedali stanovalci z demenco. Teh sob namreč ne obnavljajo, ker so bile urejene nedavno. Tudi za upravo so sprva predvidevali, da bi se preselila v Diano, vendar so lastniki te prostore že oddali drugim najemnikom. Uprava se bo zato v decembru preselila v prostore dnevnega centra v Bakovcih.

f1eba77c2088ed36c5feb7453c2db863
Nataša Juhnov
Zoran Hoblaj

Poleg velikega dvigala pa bi moral najemodajalec med drugim zagotoviti tudi ogrevanje. To je bilo po besedah Hoblaja zajeto v najemni pogodbi, ne pa tudi hlajenje, zato je za vgradnjo klimatskih naprav predvsem v zgornjih nadstropjih v poletnem času poskrbel dom, prav tako so sami namestili zaščitne zavese in ventilatorje. Ogrevanje prostorov je velika težava, ki se je pokazala v prvem hladnem valu v začetku septembra. »Ugotovljeno je bilo, da je centralna peč v okvari. Mi smo zaradi naših stanovalcev poskrbeli za začasno priključitev na premično kurilno napravo Komunale. Lastniki zdaj urejajo priključitev na toplotne črpalke in pričakujemo, da bodo to izvedli še ta mesec. Kajti če tega ne bo, bo to pomenilo, da se pogodba ne uresničuje,« podčrta Hoblaj. Kljub navedenim težavam dom najemnino poravnava po pogodbi, glede plačila nastalih stroškov pa te dom lastnikom priznava na osnovi priznane domske porabe.Ostali brez kave

Ob selitvi stanovalcev v Diano marca letos je bilo tudi rečeno, da bodo ti imeli popust pri ponudbi slaščičarne, v kateri bi se lahko tudi družili. Toda lastniki objekta so v začetku oktobra slaščičarno zaradi obnove zaprli, o čemer so vodstvo doma obvestili tik pred zaprtjem. Delovanje slaščičarne ni omenjeno v najemni pogodbi, pojasni Hoblaj, je pa v njej klavzula, po kateri je imel dom prepoved ponujanja tistih artiklov, ki so jih prodajali v slaščičarni. Z njenim zaprtjem pa je dom stanovalcem znova ponudil kavo, pijačo, prigrizke in sadje. Zaradi opisanih težav, ki so jih občutili tudi stanovalci, je vodstvo doma prejelo več pritožb sorodnikov, ne pa tudi stanovalcev. Svojci so se pritoževali predvsem v poletnih mesecih zaradi previsokih temperatur v sobah, še pravi Hoblaj.

»Zaradi obnove druge možnosti kot preseliti stanovalce nismo imeli. Prav tako nismo imeli na izbiro druge lokacije kot Diane, potem ko so nam v Lenartu odpovedali najem,« je še povedal direktor in dodal, da bi za izvedbo tako zahtevnih projektov sanacije, ki vključujejo tudi selitev stanovalcev, država morala dati več časa.

murska-sobota, hotel-diana
Jure Zauneker
Hotel Diana.


Glede možnosti, da bi po izteku najemne pogodbe Diana postala nova enota doma, kar je bilo rečeno ob vselitvi stanovalcev, Hoblaj odgovarja, da bi se o tem lahko pogovarjali, če bi lastniki prostore uredili po vseh standardih in normativih. To pomeni, da bi morali zamenjati pode, preveriti ustreznost sob po velikosti, kopalnic in hodnikov, na novo bi morali urediti vse strojne inštalacije in zagotoviti ogrevanje s toplotno črpalko, morda tudi sončno elektrarno.

Enota v Črenšovcih prihodnje leto

Med napovedanimi projekti, ki bi morali biti končani do konca letošnjega leta, je tudi ureditev enote doma v Črenšovcih. Ministrstvo je v ta namen kupilo nedokončano hišo v središču kraja in upravljanje preneslo na Dom starejših Rakičan, v sklopu projekta pa naj bi zgradili še nov objekt v Žižkih. A dela se še niso začela.

Zoran Hoblaj je pojasnil, da je najnižja ponudba, ki so jo prejeli na razpisu, presegala zagotovljena sredstva za kar 60 odstotkov. Država je v načrtu razvojnih programov za ta projekt namenila 1,95 milijona evrov. »Na ministrstvu smo se dogovorili, da razpis ponovimo spomladi, sredstva pa se znova predvidijo v načrtu razvojnih programov za leto 2023,« še povzame Hoblaj. Pove tudi, da je banka zemljišče v Žižkih prodala nekemu drugemu kupcu in ne občini, zato zdaj potekajo pogovori o možnosti, da bi občina v bližini objekta v Črenšovcih kupila stanovanjsko hišo, v kateri bi uredili prostore za 24 stanovalcev. Enota bi potem imela skupaj 50 postelj.


V načrtu sta še dve enoti, v Puconcih in Moravskih Toplicah, kjer pa Dom starejših Rakičan ne bo nastopal kot investitor, ampak bi tu samo organiziral dejavnost varstva starejših. Bo pa dom v kratkem odprl dnevna centra na Tišini in v Rogašovcih.

Hladna hrana, neznosna vročina 

»Vodstvu doma najbolj zamerimo selitev stanovalcev v nepripravljene prostore za oskrbo stanovalcev,« nam je povedal svojec stanovalke, ki ne želi biti imenovan. Temu na začetku ni oporekal, saj se zaveda, da vedno ni mogoče takoj zadostiti vsem predpisom, in tudi sorodnica je bila z novo nastanitvijo zadovoljna. A ko so dobili račun za plačilo oskrbnine v Diani, so ugotovili, da se standard bivanja tu ne ujema s pogodbo, na osnovi katere bi se morala določati oskrbnina.

murska-sobota, hotel-diana
Jure Zauneker
Lastniki hotela velikega dvigala niso vgradili, prav tako več ne zagotavljajo gretja


Sobesednik tudi pove, da v objektu deluje samo eno majhno dvigalo, ki ga uporabljajo tako zaposleni kot stanovalci in obiskovalci. Nekateri zaposleni so mu povedali, da sami zato, ker je pred njim običajno več čakajočih, raje hodijo po stopnicah, in to vse do zgornjega nadstropja. Prepričan je, da zaposleni zaradi neprimernih prostorskih možnosti za delo oskrbo stanovalcev težko izvajajo in je ta zato okrnjena.

Sam sicer ni videl, je pa slišal tudi pripombe, da je hrana večkrat hladna, saj jo pripeljejo iz Rakičana že razdeljeno v posode. Omenil je tudi neznosno vročino, ki je bila v sobi sorodnice v poletnem času, kajti klima ni delovala, do minulega petka pa tudi ni delovalo centralno ogrevanje, ampak so prostore ogrevali s prenašanjem električnih radiatorjev.

Dejan Rituper: »Ogrevanje ni obveznost lastnika«

Na očitke, ki jih je navedel direktor Zoran Hoblaj glede neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti lastnika objekta oziroma najemodajalca, je odgovarjal Dejan Rituper, eden od lastnikov Diane. Nekatere sprejema, druge zavrača kot delno ali povsem neupravičene. Vgraditev velikega dvigala je res pogodbena obveznost lastnika, ki je, priznava Rituper, še niso izpolnili. Razlog je v tem, da so najprej prejeli napačno ponudbo dobavitelja, težava so tudi dolgi dobavni roki in pridobivanje izvajalcev. Poudari, da bodo dvigalo vsekakor vgradili, ne samo zaradi potreb doma, ampak tudi drugih uporabnikov stavbe.

Glede ogrevanja pravi, da to ni obveznost lastnika, ampak bi si moral ogrevanje in električno energijo zagotoviti najemnik sam. Peč za centralno gretje res ima okvaro, pravi Rituper, vendar so jo kljub temu uporabljali do konca minule kurilne sezone. »Ker pa nam dom ne plačuje vseh stroškov, smo se odločili, da ne bomo več mi naročniki energije in da se dom v skladu z najemno pogodbo sam priključi na neki energent. Kajti oni imajo za to veliko ugodnejše pogoje,« pravi Rituper. Toplotne črpalke so že inštalirali, treba jih je samo še priključiti na vrtine, kar naj bi se zgodilo v zelo kratkem času. V interesu lastnikov Diane je tudi, da bi se izpeljali zakonodajni postopki in bi objekt spet lahko ogrevali s termalno vodo.

karel-pojbič-in-dejan-rituper
Nataša Juhnov
Dejan Rituper


O konkurenčni klavzuli v pogodbi, da dom zaradi slaščičarne ne sme ponujati enakih napitkov in pijač, sogovornik pravi, da četudi je to navedeno v pogodbi, sami niso nikoli prepovedovali domu, da namesti kavni avtomat ali ponudi pijačo za stanovalce in njihove goste. »To bi nam celo ustrezalo,« doda.

O možnosti, da bi po izteku najemne pogodbe del objekta uredili za enoto Doma starejših Rakičan, pa Rituper pravi, da so pogovori s projektanti o prilagoditvi objekta že stekli in da bosta s partnerjem storila vse, da se prostori in inštalacije prilagodijo pravilnikom in standardom. Glede prostorov za delovanje uprave doma v Diani pa eden od lastnikov Diane pove, da to ni bilo zajeto v pogodbi, prav tako niso bili sklenjeni neki trdni dogovori o tem.

diana dom-starejših-rakičan selitev murska-sobota
Kaj zdaj berejo drugi