vestnik

Država prevzema vajeti v Savi

Rok Šavel, 18. 9. 2022
Nataša Juhnov
Terme 3000, eden izmed paradnih konjev pomurskega (in slovenskega) turizma so tako ponovno praktično povsem v državnih rokah.
Aktualno

Varuh konkurence je prižgal zeleno luč za prevzem Save. Kaj sledi po "podržavljanju" slovenskega turizma?

Ena izmed najbolj odmevnih tem spomladanskega predvolilnega obdobja, prodaja Save, je zdaj tudi uradno zaključena. Spomnimo, po nameravanem madžarskem odkupu 43,226-odstotnega lastniškega deleža v Savi od ameriškega sklada York je država preko Slovenskega državnega holdinga in Kapitalske družbe po izrazitem pritisku politike in javnosti uveljavila predkupno pravico. Čakalo se je le še na soglasje Agencije za varstvo konkurence RS, ki je od 1. marca presojala skladnost transakcije s konkrenučnimi pravili in zdaj po dobrih šestih mesecih le podala zeleno luč. SDH ima po zaključku transkacije, za katero je odštel dobrih 32 milijonov evrov, skoraj 62-odstotni delež v Savi, Kad, ki pa je za slabih šest milijonov evrov odkupil terjatve, pa 28-odstotni delež. Skupni lastniški delež SDH in KAD-a v Savi tako znaša slabih 90 odstotkov.

moravske-toplice, sava-hotels-&-resorts, terme-3000, hotel-livada, hotel-ajda, hotel-termal
Vanesa Jaušovec
Sava in Sava Turizem naj bi se združili v enotno družbo - če bo to po državnem prevzemu še v načrtih?

Kadrovske spremembe in ... 


Družba Sava predstavlja upravljavsko središče Poslovne skupine Sava, katere strateško usmeritev predstavljajo naložbe v dejavnosti turizem, s katerimi upravlja turistična družba Sava Turizem. Ta upravlja s hoteli, drugimi nastanitvenimi objekti in zdravilišči, po celotni Slovenij - tudi v Moravskih Toplicah (Terme 3000) in v Radencih (Zdravilišče Radenci), zaposluje pa čez 1000 oseb in je največji ponudnik turističnih storitev v državi. Poslovna skupina Sava je v lanskem letu konsolidirano dosegla 70,1 milijona evrov prihodkov od prodaje, EBITDA (denarni tok iz poslovanja) v višini 19,5 milijona evrov in 2,2 milijona evrov čistega dobička. Izvršni direktor krovne družbe je Gregor Rovanšek, upravni odbor po odstopu dveh članov - Klemna Boštjančiča, ki je odstopil ob nastopu funkcije finančnega ministra v vladi Roberta Goloba, in Vanesse Grmek, sestavljajo Davor Gljivoj, Tina Pelcar Burgar (nova člana) in Dejan Rajbar, Aleš Škoberne ter Matej Narat, ki je predstavnik zaposlenih. Po državnem prevzemu se bodo zagotovo znova premešale karte, saj je Rajbar, sicer Prekmurec, predstavnik sklada York, ki pa v Savi več nima lastniškega deleža.

Klemen Boštjančič
STA
Klemen Boštjančič, danes finančni minister v Golobovi vladi, pred tem predsednik upravnega odbora v Savi in nadzornik v Savi Turizem. Spomladi, ko je Yorkov delež v Savi kupoval madžarski sklad, je Boštjančič prisostvoval izredni seji komisije za nadzor javnih financ v državnem zboru, kjer je zastopal stališče, da bi država morala uveljaviti predkupno pravico.

Poleg kadrovskih sprememb je že v poslovnem poročilu poslovne skupine, pod katerega se je podpisal zdajšnji finančni minister Boštjančič, načrtovana združitev Save in Save Turizem, za kar pa bo potrebno soglasje lastnikov - torej države. Ravno tako v skladu z novo strategijo slovenskega turizma, ki jo je sprejela še Janševa vlada, očitno ostaja v načrtih tudi turistični holding in razmejitev nepremičnin od upravljanja. Potrebno bo poiskati še rešitev za večdesetmilijonski dolg skupine Sava - neto finančni dolg skupine je na podlagi letnega poročila konec lanskega leta namreč znašal 77,8 milijonov evrov. Naj spomnimo, da je že pred meseci Dušan Bencik, nekdanji dolgoletni direktor Term 3000, za naš medij ravno tako poudaril, da bi država morala že zdavnaj ločiti funkcijo vodenja od funkcije upravlja, bil pa je tudi kritičen do ideje turističnega holdinga, saj bi bil ta še »en nateg in način neupravičene porabe visoke vsote državnega denarja, ki bi ga v nadaljevanju po vnaprej predvidenem scenariju po najrazličnejših kanalih izčrpali tisti, ki bi bili zraven«.

V Savi Turizem so se v poslovnem poročilu za leto 2021 pohvalili, da so preteklem letu uresničili za skoraj petino več nočitev kot v letu 2020 in za več kot četrtino presegli prihodke od prodaje v predhodnem letu, ob tem so odlične prodajne rezultate dosegli v drugi polovici leta 2021, ko so na destinacjah v Moravskih Toplicah in v resortu Bernardin celo presegli prodajo v zgodovinsko najboljšem letu 2019. Čisti dobiček družbe Save Turizem je lani znašal sicer 6,1 milijona evrov. V poslovnem poročilu Save Turizem je navedeno še, da je v naslednjih letih predvidena postopna prenova hotela Livada v Moravskih Toplicah in restavracije, skupnih prostorih in restavracije hotela Termal v Moravskih Toplicah. Ravno tako je predvidena izgradnja reinjekcijske vrtine v Moravskih Toplicah in izvedba merilne tehnike na vrtinah v Radencih.

Prihodnji koraki znani v letnem načrtu

Kot so za Vestnik.si pojasnili v SDH-ju glede nadaljnjih korakov ob uspešnem prevzemu, se v tem mesecu začenja proces priprave Letnega načrta upravljanja za leto 2023, v katerem bo SDH v sodelovanju s ključnimi deležniki ponovno premislil in opredelil tudi prihodnje korake glede turističnega portfelja in načina upravljanja, vse z namenom skrbi za strateški položaj, razvojno funkcijo in vpliv na dodano vrednost teh naložb v slovenskem turizmu.

sava sava-turizem sdh pomurski-turizem moravske-toplice