vestnik

(FOTO) Pozitivno do različnosti

Športno in družabno srečanje vseh soboških osnovnih šol je že šesto leto zapored pripravila OŠ IV Murska Sobota. Športne igre, nato pa delavnice so bistvo srečanja, ki ga za učence vseh soboških devetletk pripravlja Osnovna šola IV. Ravnateljica Metka Rovšek Kuharič: »S srečanjem želimo otrokom posredovati sporočilo, da ni pomembno tekmovati, ampak sodelovati v igri in prispevati največ k skupnemu dosežku. Želimo, da vsak otrok na tem srečanju doživi uspeh.«  Športno-družabno srečanje je eden od dogodkov, ki jih četrta šola pripravi z namenom vključevanja otrok s posebnimi potrebami med njihove vrstnike, da bi lahko slednji v čim večji meri spoznali njihove značilnosti, potrebe in zmožnosti. S tovrstnim spoznavanjem želijo omogočiti otrokom oblikovanje lastnega mnenja do otrok z motnjo v duševnem razvoju, razvijajo strpnost in spodbujajo oblikovanje pozitivnih stališč do različnosti.