vestnik

(FOTO) Tako so praznovali visok jubilej Ljudske univerze v Lendavi

Ljudska univerza v Lendavi praznuje 60 let. Zavod za izobraževanje odraslih in mladine Ljudska univerza Lendava je bil vpisan v sodni register decembra leta 1959 kot Delavska univerza Lendava. V šestdesetih letih delovanja se je zavod preoblikoval v sodobno izobraževalno središče, ki nudi občanom občin na območju Upravne enote Lendava različne možnosti pridobivanja tako formalnih, kakor tudi neformalnih znanj. V razne oblike izobraževanja se lahko vključijo šoloobvezni otroci, srednješolci in mladina, odrasli in starejši v tretjem življenjskem obdobju. Nekaj utrinkov druženja pred in po slavnostni seji je zbrala fotografinja Nataša Juhnov.