vestnik

Invalidnine za telesno okvaro višje

STA, 21. 4. 2022
Vanesa Jaušovec
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Finančna uprava RS (Furs) je lani na podlagi izdanih sklepov o davčni izvršbi izterjala za skoraj 28,9 milijona evrov dolga zaradi neplačanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so predstavniki Fursa povedali na seji sveta pokojninskega zavoda. Svet je na seji tudi uskladil invalidnine za telesno okvaro, in sicer za 4,9 odstotka.

Furs izvaja nadzor nad obračunavanjem prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje tako v kontroli kot v inšpekciji, na terenu pa so tudi mobilni oddelki. Zaradi poostrenih nadzorov na področju obračunavanja prispevkov je manj delodajalcev, ki za svoje zaposlene ne predlagajo obrazcev REK-1. Takšnih, ki teh obrazcev niso predložili, je bilo lani 1515, kar je dobrih 17 odstotkov manj kot leto prej.

V lanskem letu so izdali 478 odločb o prekršku, izrekli 109 opominov in globe v vrednosti 960.000 evrov. Kazenskih ovadb je bilo 23, naznanil kaznivih dejanj pa pet. Furs je lani s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje pobral nekaj nad pet milijard evrov ali 8,5 odstotka več kot leto prej.

Na Fursu so spomnili, da je bilo zaradi epidemičnih ukrepov od začetka januarja do sredine aprila lanskega leta ustavljeno izdajanje novih sklepov o davčni izvršbi. Novi postopki so se lahko uvedli le v nujnih zadevah. Na učinke izterjave pa so vplivali tudi interventni ukrepi, ki so poslovnim subjektom omogočili odlog oziroma obročno plačilo davkov.Generalni direktor zavoda Marijan Papež je v razpravi ocenil, da so podatki Fursa razveseljivi. Pristojni so po njegovih besedah dejansko učinkoviti na obravnavanem področju.

Predstavnik delodajalcev v svetu Dušan Bavec pa je izpostavil, da se pri sivi ekonomiji skrivajo še velike rezerve za prispevke. A je Dušanka Uhan z uprave za davke pri Fursu zagotovila, da so pri nadzoru na področju zaposlovanja in dela na črno zelo dejavni. Vse prijave tudi preverijo in obdelajo, je dodala.

V nadaljevanju so člani sveta sprejeli sklep, po katerem najnižja pokojninska osnova za letos uveljavljene pokojnine od 1. januarja znaša 1024,75 evra. Če pa pokojnine niso odmerjene na podlagi pokojninskega zakona iz leta 2012, ampak na podlagi prejšnje zakonodaje, najnižja pokojninska osnova znaša 750,12 evra.

Najvišja pokojninska osnova v skladu s sprejetim sklepom za letos uveljavljene pokojnine znaša 4099 evrov oziroma 3000,47 evra, če so odmerjene na podlagi prejšnje zakonodaje.


Na seji so uskladili tudi invalidnine za telesno okvaro. Zadnja novela pokojninskega zakona je namreč uredila redno usklajevanje invalidnin v skladu z zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom. Invalidnine za telesno okvaro bodo tako od 1. marca višje za 4,9 odstotka in bodo znašale od 31 do 107 evrov.

zpiz svet seja furs invalidi