vestnik

Iščejo investitorja za gradnjo večstanovanjske stavbe

Marina Vrbnjak, 23. 3. 2020
Marina Vrbnjak
Na tretji izredni seji so se zbrali z namenom potrditve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko v Apačah. Foto Marina Vrbnjak
Aktualno

Odstopila je svetnica Mateja Kofalt

Občinski svet v Apačah je zasedal na svoji tretji izredni seji, ki jo je župan Andrej Steyer sklical zaradi sprejema sprememb v prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko v Apačah. Tokrat so se zbrali v manjši zasedbi, ker je petindvajsetega februarja svojo odstopno izjavo kot občinska svetnica podala Mateja Kofalt, z obrazložitvijo, da odstopa zaradi osebnih razlogov.
Iščejo investitorja
Ker so v stanovanjski soseski v bližini vrtca Apače do leta 2019 prodali vsa zemljišča za individualno stanovanjsko gradnjo, je župan Steyer julija 2019 sprejel sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Odloka občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za stanovanjsko sosesko v Apačah. Podjetje Urbis je pripravilo izhodišča in kasneje osnutek OPPN, v času njegove javne razgrnitve pa so prejeli več pripomb. Izražena so bila predvsem nasprotovanja gradnji večstanovanjskih zgradb oziroma podani predlogi, da se predvidi samo individualna gradnja.
Kot je na občinski seji obrazložil župan Steyer, v občini primanjkuje stanovanj, manjka pa tudi gradbenih površin, zato že s prvotnim odlokom predvidena gradnja dveh večstanovanjskih stavb ostaja. Del območja so tudi razširili in namenili gradnji individualnih stavb z večjo površino gradbenih parcel, ena izmed parcel pa bo namenjena gradnji zgoščene individualne gradnje. Svetnik Branko Hedl je ob tem povedal, da so na odboru za okolje in prostor obravnavali spremembo OPPN in podali predlog, da bi večstanovanjsko stavbo gradili v bližini že obstoječega bloka. »OPPN nam daje podlago, kaj se lahko na tem prostoru dela. To ne pomeni, da bomo mi sami določali prioriteto gradnje, ker mi sami ne bomo investitor. Mi iščemo investitorja, ki bi bil pri nas pripravljen zgraditi večstanovanjsko stavbo in zato moramo pustiti odprte možnosti, da se investitor odloči, kje in kako bo gradil,« je ob tem povedal župan in pojasnil, da trenutno vrisana večstanovanjska stavba omogoča maksimalno dvanajst stanovanj. Občinski svetniki so odlok soglasno potrdili.

občina-apače, občnska-seja-apače, apače
Marina Vrbnjak
Joži Primožiču so soglasno podali pozitivno mnenje k imenovanju za direktorja ZD Gornja Radgona za naslednja štiri leta. Foto Marina Vrbnjak

Potrdili so direktorja ZD Gornja Radgona
Občinske seje se je udeležil tudi direktor Zdravstvenega doma Gornja Radgona, Joža Primožič, ki je svetnikom predstavil program za zdravstveni dom in vizijo za zdravstveno postajo Apače. Svetniki so mu soglasno podali pozitivno soglasje k imenovanju za direktorja ZD Gornja Radgona za naslednja štiri leta.
S sklepom pa so na seji za nadomestnega člana nadzornega odbora Občine Apače potrdili Silvo Vračko. Decembra so namreč prejeli odstopno izjavo člana Darka Anželja, zaradi česar je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavila javni poziv za podajo predlogov za imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta. Prejeli so dva predloga, in sicer je občinski odbor Desus predlagal Silvo Vračko, občinski odbor SDS pa Andreja Plohla. Komisija je občinskemu svetu v potrditev predlagala Silvo Vračko, ki so jo s petimi glasovi za, tremi proti in dvema zadržanima potrdili.
občina-apače seja
Kaj zdaj berejo drugi