vestnik

Izguba SBMS v lanskem letu 2,4 milijona evrov. Svet zavoda prepričan, da se lahko breme nadoknadi že letos

Vestnik.si, 28. 2. 2023
Jure Kljajić
Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota je na 12. redni seji sprejel letno poročilo za leto 2022.
Aktualno

Svet zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota je na 12. redni seji sprejel letno poročilo za leto 2022.

Predsednica sveta Mojca Kert in člani sveta so mnenja, da je letno poročilo pripravljeno kvalitetno in transparentno. Bolnišnica je dosegla presežek odhodkov nad prihodki v višini 2,4 milijona evrov. "Rezultat je negativen, poudariti pa je treba okoliščine, ki so zaznamovale leto 2022, predvsem v prvih treh mesecih leta, ko zaradi opravljanja zdravstvenih storitev covidnih bolnikov ni bilo mogoče opravljati rednega programa. Zaostanek prvih treh mesecev je bil nadoknaden v drugi polovici leta, vendar ne v celoti," so zapisali v sporočilu za javnost. Kertova dodaja, da je ob širši sliki in upoštevanju zunanjih okoliščin, rezultat odraz težkih razmer in zadovoljiv. 

Svet zavoda je mnenja, da izguba za bolnišnico ne predstavlja bremena, ki se ga ne bi dalo nadoknaditi že letos in predstavlja le dobre tri odstotke celotnih prihodkov. Področja za izboljšave poslovanja obstajajo, ta izziv pa čaka novo vodstvo in člane sveta. "Poročilo o poslovanju za preteklo poslovno leto, finančni načrt in strategija, s katero so se člani sveta zavoda seznanili, so usmeritve za prihodnji razvoj bolnišnice in z uspešnim sodelovanjem vseh deležnikov je načrtovano uresničiti stabilno poslovanje ene izmed najpomembnejših ustanov v lokalnem okolju v letu 2023," so sklenili. 

sbms svet-zavoda seja
Kaj zdaj berejo drugi