vestnik

Količina zbranih komunalnih odpadkov v letu 2019 ostaja približno enaka letu 2018

D. N., 7. 2. 2020
Nataša Juhnov
Odpadki.
Aktualno

Podjetje Saubermacher Komunala je objavilo podatke o gospodarnem ravnanju z odpadki v letu 2019. Ločeno so zbrali 54,8 odstotkov frakcij, v povprečju to znaša 175 kilogramov ločenih frakcij in 145 kilogramov mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca.

Kot so pojasnili v poročilu, objavljenem na njihovi spletni strani, so gospodarsko javno službo, v okviru katere so zbirali biološke odpadke, papir, steklo, mešano embalažo, mešane komunalne odpadke, kosovne odpadke in nevarne odpadke v gospodinjstvih, opravljali v devetnajstih pomurskih občinah. Poleg tega so zbirali tudi nevarne odpadke pri obrtnikih in industrijah. Odvoze iz zbirnih centrov za ločeno zbiranje frakcij pa so vršili v Beltincih, Cankovi, Črenšovcih, Dobrovniku, Fokovcih, Kobilju, Murski Soboti, Odrancih, Petanjcih, Rogašovcih, Šalovcih, Vidoncih, Turnišču in Veliki Polani.

9d26f1490151d838e3c7c846b7b8615a
Nataša Juhnov
Zabojnik za mešane komunalne odpadke.

Iz poročila je razvidno, da so v letu 2019 skupno zbrali 20.877 ton komunalnih odpadkov, od tega je bilo 45,2 odstotka mešanih komunalnih odpadkov ter 54,8 odstotkov ločeno zbranih frakcij. Količina mešanih komunalnih odpadkov znaša 9.444 ton. Pri sestavi zbranih ločenih frakcij pa prevladujejo biološki odpadki (3.526,9 ton), plastika in mešana embalaža (2.584,3 ton), kosovni odpadki (1.681,4 ton), papir in karton (1.567 ton), steklo (900,7 ton), les (573,5 ton), električna in elektronska oprema (326,7 ton) in kovine (272,4 ton).

steklo, steklenice
Pixabay
Steklo (fotografija je simbolična).

Zbirali so tudi nevarne in posebne odpadke, skupna zbrana količina za leto 2019 znaša 3.489 ton, od tega 85,7 ton iz gospodinjstev, ki so jih zbrali v akcijah zbiranja nevarnih in posebnih odpadkov – največ je bilo odpadnih barv in lakov, sledijo motorna olja, jedilna olja in nevarna embalaža – ter 3.403,3 ton odpadkov iz industrije in obrti, kjer so prevladovali biorazgradljivi kuhinjski odpadki, blato iz čistilnih naprav in odpadki iz lovilcev maščob.

609974f6fa7918b25bd92934b8d77e48
Nataša Juhnov
Zabojniki za odpadke.

Kot še pišejo v poročilu, se količina zbranih komunalnih odpadkov v letu 2019 ne razlikuje bistveno glede na prehodno leto, narasla je za manj kot dva odstotka oziroma 383 ton, pri čemer se je zbrana količina mešanih komunalnih odpadkov sicer zmanjšala za približno en odstotek, količina zbranih ločenih frakcij pa je narasla za približno 4,6 odstotka. Med posameznimi občina je sicer vidna razlika v povprečni skupni količini zbranih komunalnih odpadkov na prebivalca, in sicer znaša ta med 113 in 518 kilogramov na prebivalca. »V vseh občinah skupaj smo zbrali v letu 2019 povprečno 320 kilogramov mešanih komunalnih odpadkov na prebivalca, kar je pohvalno manj od slovenskega povprečja,« so še zapisali v poročilu.

Saubermacher-Komunala komunalni-odpadki
Kaj zdaj berejo drugi