vestnik

(KONCESIJE) Vrtovec dal košarico Avtobusnemu prometu Murska Sobota, direktor napoveduje pritožbo

Rok Šavel, 31. 3. 2022
Nataša Juhnov
Bomo na soboški avtobusni postaji, ki je sicer v lasti AP MS, kmalu pretežno videvali avtobuse Arrive?
Aktualno

Ministrstvo za infrastrukturo je izbralo koncesionarje za izvajanje linijskih prevozov. V Pomurju je kot najugodnejši ponudnik uspela družba Arriva, a soboški prevoznik se državnim milijonom, ki predstavljajo glavnino letnega prometa družbe, nočejo zlahka odreči.

Kot smo že poročali, se je na razpis za podelitev novih koncesij v linijskem avtobusnem prometu za pomurski sklop poleg dosedanjega koncesionarja, domačega podjetja Avtobusni promet Murska Sobota (AP MS), prijavila tudi kranjska Arriva, ki je ponudila bistveno nižjo ceno od soboške družbe. To je po pričakovanjih tudi botrovalo k odločitvi o izboru koncesionarja, ki jo je pred dnevi uradno objavilo infrastrukturno ministrstvo, ki ga vodi minister Jernej Vrtovec.


Neobičajno nizka cena le za Pomurje


Arriva bi namreč za 4,6 milijona kilometrov na leto v Pomurju, po iztekajoči se koncesiji je teh bilo okoli tri milijone, vozila po ceni 1,80 evra na kilometer, AP MS pa je ponudil ceno 1,94 evra na kilometer. Preračunano to pomeni, da bi Arriva državi za prevoze v Pomurju zaračunala 8,3 milijona evrov, AP MS pa 8,9 milijona evrov. Koncesije se bodo podelile za pet let z možnostjo podaljšanja na maksimalno osem let, kar seveda razliko v končnem strošku še bistveno poveča. Maksimalna možna ponujena cena je bila 1,95 evra na kilometer in praktično v vseh sklopih je toliko tudi znašala ponujena cena, razen za, kot že navedeno, Pomurje in tudi za sklop Obalno-kraška, kjer je Arriva Dolenjska in Primorska ponudila ceno 1,94 evra na kilometer. Za devet od dvanajstih sklopov je sicer prispela le po ena ponudba, ministrstvo pa bi koncesijo za štiri sklope (kot nedopustna je bila zavrnjena skupna ponudba Arrive in Javnega podjetja ljubljanski potniški promet za sklop Osrednjeslovenska) podelilo Arrivi, na koncesijo za sedem sklopov pa lahko računajo v družbi Nomago.


Težko preživetje brez koncesije


In kaj izguba koncesije pravzaprav pomeni za soboškega prevoznika, ki sta ga leta 2020 s pomočjo skupine MSIN prevzela Bernardka Maučec Cigan in Franc Banfi? Prihodki iz opravljanja prevozov po koncesiji so ključni za poslovanje AP MS, saj ti predstavljajo 70 odstotkov vseh prihodkov, ki jih družba ustvari v enem letu. Od 6,5 milijona evrov, kolikor so jih pri AP MS ustvarili v letu 2020, so prihodki iz koncesije znašali 4,5 milijona evrov. Vredno omembe je tudi, da družba zaposluje okoli 140 ljudi, preko poslovnih enot in podružnic pa je dejavna tudi v turizmu, na področju avtošole, servisa in prodaje vozil ter si lasti številne nepremičnine, med drugim soboško avtobusno postajo.

darko kovač, pravilna
Majda Horvat
Direktor Darko Kovač se strinja, da odločitev ministrstva za družbo ne prinaša nič dobrega, zato napoveduje pravni boj.

Direktor AP MS Darko Kovač nam je potrdil, da se bodo na odločitev ministrstva za infrastrukturo zagotovo pritožili oziroma vložili zahtevek za revizijo, tako da odločitev še ni dokončna, a vprašanje je, če se s tem ne bo le podaljšalo neizogibno. V zahtevku namreč morajo navesti domnevne kršitve v postopku in dejstva ter dokaze, ki očitane kršitve dokazujejo. Ponudbi Arrive je ministrstvo namreč podelilo vseh 100 možnih točk, ponudba AP MS pa je dosegla 94,50 točk. Edina kategorija, v kateri je prišlo do razlike, je bila cena na kilometer, za izvedbo storitev s podizvajalci, standard euro6 in brezplačno Wi-Fi povezavo pa so dobili oboji identično število točk, ki je bilo tudi najvišje možno.


Upravljanje javnega potniškega prometa pod eno streho


Javni potniški promet je sicer še pred eno veliko sistemsko spremembo, saj je vlada nedavno potrdila predlog zakona o upravljanju javnega potniškega prometa, v katerem je predvidena vzpostavitev gospodarske družbe v državni lasti, ki bo združila funkcije upravljanja v enem organu. V domeni nove državne družbe bo tako med drugim skrb za omrežje prodaje vozovnic, z izplenom pa bo družba plačevala izvajalcu prevozov izvedene storitve. Država želi na ta način prevoznike spodbuditi, da ne bi več opuščali neekonomičnih linij, sploh ob ugotovitvah, da je delež potnikov, ki v Sloveniji uporabljajo javni prevoz, eden najnižjih v državah Evropske unije.

Prevladujoča oblika prevoza pri nas so namreč osebni avtomobili, s katerimi se opravi 84 odstotkov vseh prevoženih kilometrov in 68 odstotkov potovanj, medtem ko se z javnim prevozom opravi samo 4,5 odstotka potovanj. Predlog zakona bo državni zbor obravnaval po skrajšanem postopku na izredni seji, ki je na sporedu danes.

avtobusni-promet-murska-sobota koncesija ministrstvo-za-infrastrukturo linijski-prevoz
Kaj zdaj berejo drugi