vestnik

KPK: Leljak reševal legitimne zadeve na nelegalen način. Pravi, da bo takšno kršitev tudi ponavljal

Rok Šavel, 14. 3. 2022
Nataša Juhnov
Leljakove grožnje sicer niso bile uresničene, ampak je po ugotovitvah KPK kršil integriteto.
Aktualno

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ugotovila, da je radenski župan Roman Leljak kršil integriteto, ko je nedovoljeno poskušal vplivati na direktorice družbe GMW Petro Weindorfer, da umakne svoje prijave na razpise radenske občine. Njegove grožnje sicer niso bile uresničene, saj je družba GMW na javnem razpisu radenske občine tudi po izrečenih grožnjah bila izbrana kot najugodnejša ponudnica. Župan je na svojo izjavo ponosen.

KPK je leta 2020 prejela prijavo o sumu kršitve integritete župana Občine Radenci Romana Leljaka. Ta naj bi maja 2020 ustno in pisno grozil zakoniti zastopnici določene gospodarske družbe, in sicer 9. maja 2020 z MMS sporočilom z neprimerno vsebino oz. grožnjami, 11. maja 2020 pa na sestanku pri zakoniti zastopnici s ponovnimi grožnjami in pričakovanji, da bo njena družba umaknila svoje prijave z razpisov Občine Radenci, dokler občina plačuje oskrbnino njenega sorodnika. V postopku je KPK pridobila oziroma vpogledala v dokumentacijo Občine Ljutomer, Občine Radenci, Policijske uprave Murska Sobota, Okrožnih državnih tožilstev Murska Sobota in Ptuj, Državne revizijske komisije ter zakonite zastopnice gospodarske družbe in obravnavane osebe, Romana Leljaka. Opravila je tudi razgovora z obravnavano osebo in pričo, so danes sporočili iz KPK.


Neuresničene grožnje zaradi oskrbnine


Gre za spor, ki je nastal med Leljakom in družbo GMW oziroma njeno direktorico Petro Weindorfer, ko se je ta prijavila na razpis ljutomerske občine, pri čemer je kot referenco predložila podpis radenske občine. Leljak je omenjeno referenco zanikal, GMW pa je zaradi tega izpadla iz konkurence za posel v ljutomerski občini. Kasneje je bilo v revizijskem postopku ugotovljeno, da je pri sporni referenci sicer nedvomno šlo za podpis radenskega župana.

petra-weindorfer
Marina Vrbnjak
Petra Weindorfer


Še bolj pa se je zapletlo v nadaljevanju, ko se je družba GMW prijavila tudi na razpis radenske občine, in sicer za preplastitev ceste in izgradnjo kanalizacije. Leljak je namreč direktorici poslal SMS sporočilo, v katerem je izrazil pričkovanje, da umaknejo prijave na razpise v radenski občini, sicer bo izdal negativno referenco, zaradi katere se ne bodo mogli več prijavljati na javne razpise drugje v državi. To grožnjo je ponovil še na sestanku. Kot je dejal radenski župan na razgovoru s KPK, je po njegovem mnenju nehigienično, da podjetje ustvarja milijon evrov na leto, radenska občina pa mora plačevati mesečno 620 evrov oskrbnine za sorodnico direktorice. Ne glede na to, pa je v ponovljenem javnem razpisu za preplastitev ceste Žabjak-Ptujska cesta in izgradnjo 422 metrov kanalizacije radenska občina izbrala družbo GMW kot najugodnejšega ponudnika. Leljak je v postopku pred KPK svoje ravnanje utemeljeval tudi s tem, da izvajalec, torej družba GMW, svojega dela ni opravila dovolj dobro, kar naj bi dokazovale fotografije stanja na terenu.

"Komisija je ugotovila, da je Roman Leljak s tem, ko je pisno in ustno skušal vplivati na zakonito zastopnico gospodarske družbe, da umakne svoje prijave z razpisov Občine Radenci, izvajal nedovoljen poskus vplivanja na njeno legalno pravico sodelovanja v postopkih javnega naročanja in s tem kršil integriteto, kot jo opredeljuje 3. točka 4. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK). Župan je namreč s svojim ravnanjem presegel namen opravljanja svoje javne funkcije z vidika pravnega oz. etičnega delovanja. Kljub temu, da grožnje sicer niso bile uresničene (podjetje se je prijavilo na javni razpis in bilo tudi izbrano kot najugodnejši ponudnik za izvedbo naročila) in četudi je župan zatrjeval, da je zasledoval javni interes in želel urejati sicer legitimne zadeve (da občina ne bi plačevala oskrbnine sorodniku lastnice podjetja, ki sicer dobro posluje), pa je ravnal na povsem neprimeren oziroma nelegalen način in svojo funkcijo uporabil v nasprotju s pričakovanim etičnim delovanjem, pravno dopustnimi cilji, vezanimi na javno-naročniška načela, ter s tem kršil integriteto. Integriteta je namreč v skladu z definicijo ZIntPK opredeljena kot »pričakovano delovanje in odgovornost posameznikov in organizacij pri preprečevanju in odpravljanju tveganj, da bi bila oblast, funkcija, pooblastilo ali druga pristojnost za odločanje uporabljena v nasprotju z zakonom, pravno dopustnimi cilji in etičnimi kodeksi«, " so navedli v KPK. Ker Leljak v postopku ni sprožil upravnega spora zoper ugotovitve KPK, so te pravnomočne.

"Če je to kršitev, bom takšno kršitev tudi ponavljal"

Leljak se je na odločitev KPK odzval, da je ponosen na kršitev in spomnil na domnevni dolg družine za oskrbnino in socialno pomoč. 

komisija-za-preprečevanje-korupcije kpk roman-leljak petra-weindorfer gmw občina-radenci
Kaj zdaj berejo drugi