vestnik

Lastniške spremembe pomembne za Nafto Strojno

Majda Horvat, 21. 10. 2019
Nataša Juhnov
Nafta Strojna se lahko predstavlja tudi z gradnjo Vinariuma.
Aktualno

Eden od treh družbenikov je že odšel, vprašanje je, ali bosta to storila še druga dva

V podjetju Stroj-Baz, ki lastniško obvladuje lendavsko podjetje Nafta Strojna, je prišlo do lastniških sprememb, ki vzbujajo pozornost zaradi dogodkov, ki bodo temu morebiti še sledili. Podjetje Stroj-Baz je do nedavnega pripadalo trem družbenikom, Andreju Lipiču, ki je tudi večinski lastnik lenarškega podjetja jeklenih konstrukcij Jekon, Zdravku Stojku, večinskemu lastniku mariborskega podjetja Metalna Impro, in Boštjanu Kranfoglu, Stroj-Baz pa so ustanovili z namenom nakupa Nafte Strojne. Ta se je v sanacijskem načrtu državnega podjetja Nafta Lendava prodajala v začetku leta 2012 kot prva od povezanih družb, nakup v vrednosti 5,2 milijona evrov pa je finančno podprla Nova kreditna banka Maribor. Posel prodaje državnega premoženja je torej kreditirala banka v državni lasti, ki je bila prav tako deležna državne sanacije, zaradi česar je takratni gospodarski minister Radovan Žerjav celo sprožil revizijo postopka.

Ne glede na dvomljivo ozadje posla menjava lastništva ni imela pomembnega vpliva na nadaljnje poslovanje Nafte Strojne, ki jo že vrsto let uspešno vodi Drago Franko, v ozadju pa je ostajalo tudi nesoglasje med lastniki podjetja Stroj-Baz. Da je do tega prišlo, lahko sklepamo že po prvi lastniški spremembi. Kranfogel je namreč letos poleti zapustil podjetje, s tem pa se je zmanjšal tudi osnovni kapital družbe Stroj-Baz. Prve dni oktobra se je zgodila nova lastniška sprememba, ki je lahko napoved nadaljnjih sprememb lastnikov. Lipič in Stojko sicer še ostajata lastnika in s svojima poslovnima deležema tudi obvladujeta podjetje Stroj-Baz, vendar vstop novih manjšinskih družbenikov, Dominika Ošlaja, Štefana Ščernjaviča, Draga Baše, Simona Törnarja in Draga Franka, nakazuje, da se bosta v prihodnje tako kot Kranfogel še sama umaknila. Kdo ju bo nadomestil, je torej ključno vprašanje tudi za prihodnost Nafte Strojne.


Na naše poizvedovanje glede lastniških sprememb v podjetju Stroj-Baz nam je direktor Andrej Lipič sporočil, da »so vse spremembe lastništva našega podjetja objavljene in javno dostopne. Drugih sprememb za zdaj ni«.

nafta-strojna podjetja