vestnik

Lendava: Bo razstavo Marca Chagalla že odpiral nov direktor?

Majda Horvat, 9. 5. 2018
Nataša Juhnov
Dubravko Baumgartner je dobil pomembno nalogo, izboljšati poslovanje zavoda tako v organizacijskem kot finančnem smislu. 
Aktualno

Darko Baumgartner nov direktor zavoda Galerija - Muzej Lendava (GML). Enako dober program je pripravil tudi Evgen Lazar, vendar ni dobil mandata, ker ima manj delovnih izkušenj.

Lendavski občinski svet je na današnji izredni seji imenoval Dubravka Baumgartnerja za direktorja zavoda Galerija - Muzej Lendava (GML) za mandat petih let. To funkcijo bo nastopil s 14. majem, saj se Beati Lazar, dosedanji direktorici in nazadnje vršilki dolžnosti, 13. maja izteče mandat. Za direktorsko mesto se je potegoval tudi Evgen Lazar, ki je prav tako izpolnjeval razpisne pogoje in ki se je tudi uspešno predstavil na seji sveta zavoda GML, vendar je ta prednost vendar dal Baumgartnerju zaradi boljšega poznavanja delovanja zavoda. Pozitivno mnenje obema kandidatoma je podal tudi Svet madžarske samoupravne narodne skupnosti občine Lendava


Občinska komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki je vodila postopek imenovanja direktorja, je potem izvedla točkovanje kandidatov po kriterijih, ki jih je sprejela na seji v začetku aprila. Lazar je zbral točko manj od Baumgartnerja zaradi manj delovnih izkušenj

452d8ba8f23ce2af01487e4482acdf6e
Leon Novak
Evgen Lazar je bil prav tako prepričljiv.

Svetniki so v nadaljevanju seje gladko podprli tudi predloga komisije za pozitivno mnenje k imenovanju ravnateljice dvojezične osnovne šole DOŠ I Tatjane Sabo ter direktorice javnega zavoda Ljudska univerza Lendava Rahele Hojnik Kelenc.

Foto:nataša Juhnov
Bo razstavo Marca Chagalla že odpiral nov direktor?
galerija muzej dubravko baumgartner Evgen lazar