vestnik

Letošnja zima nadpovprečno topla in podpovprečno namočena. Nekoliko več padavin le na severu Prekmurja

Vestnik.si, 18. 3. 2022
Nataša Juhnov
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO) ugotavlja, da je bila po delnih podatkih zima 2021/2022 nadpovprečno topla, podpovprečno namočena in nadpovprečno osončena.

Odklon povprečne temperature zraka od povprečja obdobja 1981/82 - 2010/2011 je na državni ravni znašal 1,7 stopinj Celzija, kar letošnjo zimo uvršča med dvanajst najtoplejših od leta 1961. Padavin v letošnji zimi je bilo podpovprečno, razen na severu Prekmurja, kjer jih je bilo povprečno. "Kazalnik višine padavin na ravni države glede na referenčno obdobje 1981/82–2010/11 je znašal 73 %, kar uvršča zimo 2021/22 med 13 najmanj namočenih od leta 1961," pravijo na ARSO. 


Nad povprečno vrednostjo pa je bila osončenost. Kazalnik trajanja sončnega obsevanja na državni ravni je znašal okrog 128 odstotkov, kar letošnjo zimo uvršča med šest najbolj osončenih od leta 1961. "K osončenosti letošnje zime je največ prispeval januar, s kazalnikom sončnega obsevanja na državni ravni 162 % in zato tretji najbolj osončeni januar od leta 1961. December je bil povprečno osončen, s kazalnikom 99 %, nadpovprečno pa je bil osončen še februar, s kazalnikom 120 %," tako pravi ARSO. 

Letošnja zima je bila po nižinah skromna s snegom, snežna odeja je večinoma vztrajala le nekaj dni sredi decembra, ponekod tudi del januarja. Po sezonski statistiki temperature zraka in višine padavin je bila zima 2021/2022 na ravni države zelo podobna zimi 1973/1974, ki je bila nekoliko hladnejša in bolj namočena. "Se pa zima 1973/74 znatno razlikuje od minule po trajanju sončnega obsevanja. Temperaturni odklon v zimi 1973/74 je padal podobno od severovzhoda proti zahodu, le da je bil največji nad Slovenskimi goricami, delom Koroške in Pomurja, padavin na zahodu ni primanjkovalo, najmanj pa jih je bilo v delih Štajerske in na jugovzhodu države."

zima arso padavine sonce sneg
Kaj zdaj berejo drugi