vestnik

Ljutomer: Proračun sprejet

Vida Toš, 30. 1. 2020
Vida Toš
Trinajst članov občinskega sveta Ljutomer je glasovalo za proračun 2020, štirje proti.
Aktualno

Trinajst članov občinskega sveta Ljutomer je glasovalo za proračun občine za leto 2020, štirje proti.

Svetniki ljutomerske občine so proračun občine za leto 2020 sprejeli brez večjih zapletov. Proti so bili štirje člani sveta, ki so proračunu očitali predvsem, da je brez vizije in nima jasne poti, kam bi rad peljal občino. Nekateri svetniki so v obrazložitvah svojega glasu povedali tudi, da so proti, ker med pripravo proračuna ni bilo usklajevanja s političnimi strankami. Med argumenti tistih, ki so utemeljevali svoj glas za, pa je bilo slišati, da je proračun razvojno naravnan, saj je za investicije namenjenih 5 milijonov evrov, to je 40 odstotkov odhodkov.

občina-ljutomer, ljutomer, občinski-svet-ljutomer, proračun-2020
Vida Toš
S proračunom se niso strinjali trije člani sveta - poleg Slavice Sunčič še Mira Rebernik Žižek in Maksimiljan Gošnjak (desno), ki so povedali, da proračun nima vizije. Damjan Bogdan (levo) se je glasovanja vzdržal ne zaradi, kot je povedal, slabega proračuna, ampak zaradi "izvajanja" Nika Miholiča na seji. Dejan Karba (sredina) je proračun podprl.

Ob glasovanju je 13 svetnic in svetnikov dvignilo roko za, štirje so bili proti. Proračun občine 2020 tako predvideva 14.170 milijonov evrov prihodkov in 14.700 milijonov evrov odhodkov; primanjkljaj je 529 tisoč evrov. Za investicije je, kot rečeno, namenjenih 5 milijonov evrov.

občina-ljutomer, ljutomer, občinski-svet-ljutomer, proračun-2020
Vida Toš
Trinajst članov občinskega sveta Ljutomer je glasovalo za proračun 2020, štirje proti.

Svetnice in svetniki so med še ostalimi točkami sprejeli tudi sklep o podelitvi Miklošičeve nagrade in priznanj za leto 2020; s tem, da so priznanja za letošnje leto namenili Marjanu Rudolfu s Krapja, Antonu Cimermanu iz Grab ter Lilijani Peršak iz Radoslavec. Miklošičevo nagrado pa bodo letos v Ljutomeru podelili Albinu Rožmanu s Spodnjega Kamenščaka.

občina-ljutomer, ljutomer, občinski-svet-ljutomer, proračun-2020
Vida Toš
Nekateri svetniki so v obrazložitvah svojega glasu povedali tudi, da so proti, ker med pripravo proračuna ni bilo usklajevanja s političnimi strankami.

Potrdili so tudi podrobnejšo programsko zasnovo glasila Novičke Občine Ljutomer, ki jih bo občina kot izdajatelj štirikrat na leto brezplačno poslala v vsa gospodinjstva in javne zavode v občini, javno glasilo pa bo mogoče prebrati tudi na spletni strani občine. Sprejeli so tudi letni program športa v občini za letošnje leto.

občina-ljutomer, ljutomer, občinski-svet-ljutomer, proračun-2020
Vida Toš
Trinajst članov občinskega sveta Ljutomer je glasovalo za proračun 2020, štirje proti.

ljutomer občina-ljutomer seja-občinskega-sveta-ljutomer proračun-2020
Kaj zdaj berejo drugi