vestnik

Lojalnost vladi bogato poplačana, Madžari na Goričkem pa ostali praznih rok

Majda Horvat, 6. 8. 2020
Szilard Koszticsak
Madžarski premier Viktor Orban, Janez Janša in Milan Zver.
Aktualno

V zameno za podporo narodnostnega poslanca vlada velikodušna, namenila bo pet milijonov evrov za skupni sklad za razvoj obmejnih območij, ki ga je oktobra lani predlagal Viktor Orban.

Območje, kjer živi madžarska manjšina, bo vlada za lojalnost narodnostnega poslanca njenim predlogom bogato nagradila. To razkriva sklenjen dogovor o sodelovanju, ki sta ga podpisala tudi italijanski in madžarski poslanec v državnem zboru Felice Žiža in Ferenc Horvath. Ob tem pa je treba poudariti, da so pri nalogah, za katere se je vlada v zameno za naklonjenost finančno zavezala, povsem spregledali Madžare na Goričkem. Večina konkretnih nalog se namreč nanaša na lendavsko območje. 

Dogovor o podpori manjšinskih poslancev vladnim predlogom ni nekaj novega, čeprav se je pri tem treba spomniti tudi na kritično držo, ki jo je do tega imel nekdanji poslanec Laszlo Gönc, in na njegovo odmevno nasprotovanje Cerarjevi vladi leta 2017 pri spremembi člena ustave oziroma spoštovanju odločbe ustavnega sodišča glede zasebne osnovne šole.

Zadruga in kupovanje zemlje 
Tokratni dogovor je vreden pozornosti predvsem v delu, kjer so opredeljene in finančno ovrednotene konkretne naloge. Te so razdeljene v dva dela, in sicer na naloge, ki se morejo izvesti v zdajšnjem mandatu, in na naloge, ki bodo presegale mandat te vlade, vendar se bodo začele izvajati že v tem času.

d9e88a2d10f35722fc82d7f6d5cee5e7
Nataša Juhnov
Ferenc Horvath je madžarski poslanec v državnem zboru.

Med navedenimi nalogami izstopa petmilijonska podpora vlade ustanovitvi sklada Pomurje - Porabje za razvoj narodnostno mešanega območja na obeh straneh meje, ki ga je oktobra lani ob obisku tedanjega premierja Marjana Šarca v Budimpešti predlagal madžarski kolega Viktor Orban. V ta sklad bi potem vlagala tudi madžarska država.
Za nadaljevanje programa spodbujanja gospodarske osnove madžarske narodnosti bo v obdobju 2021–2024 zagotovljenih 2,8 milijona evrov. Prav tako bo z dvema milijonoma evrov podprt projekt ustanavljanja zadruge na kmetijskem in vinorodnem območju ter nakup zemljišč, z letom 2021 pa bo tudi zagotovljen denar za njeno sistemsko financiranje, torej za delovanje in dva zaposlena. Vlada se je tudi zavezala, da bo leta 2021 in v prihodnje zagotovljenih 1,6 milijona evrov za urejanje kolesarskih stez, prednostno za tisto med Lendavo in Pincami ter Genterovci in Radmožanci. Tudi to nalogo in denar za izvedbo je treba videti v širšem okviru. Občine Lendava, Dobrovnik in Kobilje so se namreč že dogovorile za sodelovanje pri izvedbi regijskega projekta urejanja kolesarskih povezav, v katerega je med šestimi aktivnostmi že vključena gradnja dva kilometra dolge steze med Genterovci in Radmožanci. V njem pa ni odseka od Lendave do Pinc. Regijski projekt naj bi bil izveden do leta 2022, njegova vrednost je nekaj več kot milijon evrov, s tem da naj bi zanj skoraj 600 tisoč evrov zagotovile občine, razliko pa bi pridobili iz evropskih in državnih virov.

Ob tem spomnimo, da je Občina Lendava lani maja objavila javno zbiranje zavezujočih izjav interesentov za nakup kmetijskih zemljišč v lasti lokalne skupnosti, ki jih je dobila v last zaradi prevzema plačila domskega varstva starejših občanov. Ponudba občine je zajemala 168 parcel, raztresenih po vseh katastrskih občinah, vendar se je na razpis odzvalo le devet kupcev, ki so nakupno pogodbo sklenili za samo 33 parcel.

Denar za center v Radmožancih 


Posebne pozornosti bodo deležne tudi pravice narodne skupnosti na področju vzgoje, izobraževanja, informiranja in delovanja mladih. Država bo prispevala 100 tisoč evrov za gradnjo centra v Radmožancih za zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Kot smo že poročali, njegovo delovanje do zdaj ni bilo predvideno ne v javni mreži razvojnih ambulant niti v sistemu javnega izobraževanja, zato je bila gradnja centra sprva odložena, a priprave nanjo se zdaj v okviru Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti (PMSNS) nadaljujejo. 

Vlada je prevzela tudi obveznost, da bo prihodnje leto namenila 50 tisoč evrov za priznanje posebnega statusa pomurskega madžarskega mladinskega društva za njegovo delovanje in sistemsko uredila financiranje za enega zaposlenega. 

ca54768af9fe50f008aebfe7411c5fd9
Majda Horvat
Hiša v Radmožancih, ki jo je lendavska občina prepustila krovni manjšinski organizaciji z namenom, da zgradi center za predšolske otroke s posebnimi potrebami.

Ob tem spomnimo, da bo sosednja država začela obnavljati meščansko stavbo in objekt na njenem dvorišču v središču Lendave, ki ga je madžarsko zunanje ministrstvo kupilo oktobra lani, v njem pa bo nastal nov madžarski center. V delu dvoriščnega objekta bo tudi manjša dvorana s posebnim vhodom, namenjena organiziranju raznih prireditev.

Ravnateljem dodatek 
Za potrebe dvojezičnega šolstva bodo v lendavski enoti Zavoda za šolstvo odprli dve novi delovni mesti, kar je ovrednoteno na 64 tisoč evrov, osem ravnateljev šol in njihovih namestnikov pa si na osnovi dogovora lahko obeta od 12- do 15-odstotni dodatek k osnovni plači. 150 tisoč evrov bo zagotovljenih še za dvig usposobljenosti pedagoških delavcev na območjih občin, kjer živi manjšina.
S 40 tisoč evri bodo podprte tudi tri nove zaposlitve, po ena na Zavodu za informativno dejavnost madžarske narodnosti in Zavodu za kulturo madžarske narodnosti Lendava, katerih ustanoviteljica je PMSNS, ena zaposlitev pa za delo na RTV Slovenija za potrebe Pomurskega madžarskega radia in studia Hidak - Mostovi. 

madžarska pomurje pomoč
Kaj zdaj berejo drugi