vestnik

Madžarski narodni praznik v Lendavi

Jože Gabor, 15. 3. 2019
Jože Gabor
Madžarski narodni praznik v Lendavi.
Aktualno

Madžarski narodni praznik v Lendavi so obeležili z osrednjo prireditvijo v gledališki in koncertni dvorani, pred tem pa so predstavniki madžarske narodne skupnosti in gostje položili vence pri spominskem obeležju Szechenyija in Kossutha v starem mestnem jedru Lendave.

S prireditvijo so se spomnili namarčevsko revolucijo in osvobodilni boj na Madžarskem.Ob položitvi vencev je po krajšem kulturnem programu navzoče najprejnagovorila predsednica sveta Madžarske samoupravne narodne skupnosti občine
Lendava Judit Vida Törnar, ki je ob spominu na marčevsko revolucijo naMadžarskem leta 1948 in 1949 poudarila pomen takratnih dogodkov in vrednot,na katerih temeljijo sedanji odnosi. Župan občine Lendava Janez Magyar pa jepovedal, da v lokalni skupnosti ljudje živijo v sožitju ter da z jezikom, kulturo indediščino bogatijo to pokrajino.


cd81aef2b0b1bb3150abb03e50dbe69e
Jože Gabor
Madžarski narodni praznik v Lendavi.

af5ef2877bbc6d1b76a8a14659062175
Jože Gabor
Madžarski narodni praznik v Lendavi.


Na osrednji slovesnosti v gledališki in koncertni dvorani so v kulturnemprogramu, ki so ga pripravil v organizaciji Zavoda za kulturno madžarskenarodnosti Lendava, nastopili otroci iz dvojezičnih vrtcev in učenci dvojezičnihosnovnih šol ter kulturni ustvarjalci iz dvojezičnih občin. Zbrane je najprejnagovoril predsednik sveta Pomurske samoupravne narodne skupnosti Ferenc
Horvath, ki je povedal, da številni Madžari v Prekmurju doživljajo ohranitevsvojega maternega jezika in kulture kot plemeniti cilj. Predsednik odbora zazunanjo politiko Državnega zbora Madžarske Zsolt Nemeth pa je rekel, da je spomladjo narodov leta 1848 tudi Evropa postala bolj razvita, sodobna,demokratična, meščanska, svobodna in enakopravna.

a30171486dbd70657da6dbf51176f3f3
Jože Gabor
Madžarski narodni praznik v Lendavi.

047d98d86c91e64884c99f67c5f81e44
Jože Gabor
Madžarski narodni praznik v Lendavi.


acd07f0563cdef865418cba87e0e3823
Jože Gabor
Madžarski narodni praznik v Lendavi.

329c5694731ff057349f4b90c04fd2f6
Jože Gabor
Madžarski narodni praznik v Lendavi.


848aa864d5a4ae7b8b1d1d214d54b9bc
Jože Gabor
Madžarski narodni praznik v Lendavi.

Jože Gabor
Madžarski narodni praznik v Lendavi. 
madžarski narodni praznik lendava proslava