vestnik

Matoz v ozadju razrešitve Irene Majcen zaradi spora s KG Lendava?

M. H., 17. 11. 2021
Adriana Gašpar
Irena Majcen.
Aktualno

Direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov je imela do nedavnega trdno podporo kmetijskega ministra Jožeta Podgorška v sporu s KG Lendava zaradi dodelitve 83 hektarjev zemlje hotiškim kmetov po arbitražnem sporazumu. Zdaj je razkrila, da jo minister prav zaradi tega razrešuje.

Majcnova še razkriva, da je razlog za razkol tudi spor s KŽK kmetijstvo Kranj. Sama namreč ne pristaja v rešitev spora s poravnavo v dobro teh podjetij.

Zakaj je minister ravno zdaj obrnil ploščo?

Na kmetijskem ministrstvu je bil za področje zemljiške politike odgovoren državni sekretar Anton Harej, ki je 26. maja letos tudi sprejel predstavnika hotiških kmetov, na sestanku pa so sodelovali še predstavniki Direktorata za kmetijstvo in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov. »Predstavnika kmetov sta predstavila problem, ki je nastal na zakupljenih zemljiščih, ki so jih pridobili na podlagi Zakona o ureditvi določenih vprašanj zaradi končne razsodbe arbitražnega sodišča (ZUVRAS). Kljub temu, da imajo kmetje sklenjeno zakupno pogodbo s Skladom, v tem trenutku ne morejo vpisati GERK-ov na teh zemljiščih in posledično vložiti zbirne vloge za pridobitev subvencij, saj dosedanji zakupnik KG Lendava izbrisa svojih GERK-ov ne dovoli. Ministrstvo bo sicer aktivno sodelovalo pri reševanju zapleta, vendar pa je KG Lendava vložila tožbo proti SKZG. Dokler sodišče ne bo odločilo o sporu med vpletenimi strankami, vpis v GERK in posledično tudi pridobivanje subvencij ne bo mogoče za nobeno od vpletenih strank,« so še pojasnili.

jožef magyar
Majda Horvat
Jožef Magyar je član upravnega odbora in večinski lastnik Kmetijskega gospodarstva Lendava.

Postopek na sodišču se je najverjetneje začel nedavno, kajti v začetku septembra nam je Majcnova sporočila, da zadeva še nima epiloga, saj o zadevi na sodišču še ni bilo niti ustne obravnave.

Hotiški kmetje so nam tem, kar se zdaj dogaja Majcnove, ki je po njihovem mnenju delovala zakonito in pošteno, ogorčeni in razočarani, poglavitni razlog za njeno odstavljanje pa vidijo v interes velikega kapitala.

Pozornosti je ob tem vredno tudi dejstvo, da KG Lendava v sporu s skladom zastopa odvetniška hiša Francija Matoza. Zaradi Madžarskih nakupov bioplinarn v Pomurju, pri katerih je sodeloval Matoz, poznavalci razmer preobrat, ki se je zgodil na kmetijskem ministrstvu, povezujejo prav s temi kapitalskimi interesi.

irena-majcen kg-lendava spor arbitraža
Kaj zdaj berejo drugi