vestnik

Načelnikom, ravnateljem in direktorjem se nasmihajo višje plače

Rok Šavel, 12. 10. 2021
Profimedia
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Finančni učinki predlaganih sprememb so ocenjeni na skoraj 8 milijon evrov letno.

Med vladnimi gradivi je predlog Uredbe o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki spreminja oziroma zvišuje plačne razrede številnih vodstvenih delovnih mest v javnem sektorju, ki so po mnenju resornih ministrstev po veljavni ureditvi nesorazmerna in v primerjavi s plačnimi razredi vodilnih kadrov večine drugih državnih organov glede na zahtevnost delovnega mesta prenizko uvrščena na plačni lestvici.

Kot je razvidno s predlagane uredbe, bi po novem načelniki upravnih enot bili uvrščeni najmanj v 49. plačni razred in največ v 53. plačni razred, po obstoječi ureditvi pa je 51. najvišji plačni razred za načelnike upravnih enot. Glede na veljavno plačno lestvico znaša mesečno bruto plača v 53. plačnem razredu 3.385,03 evre. Ravnatelji osnovnih in srednjih šol, vrtcev in direktorji domov za upokojence ter centrov za socialno delo pa bi bili uvrščeni med 52. in 56. plačni razred. V 56. plačnem razredu znaša bruto mesečna plača 3.807,69 evrov.


Zaradi potrebne ohranitve razmerja med plačami načelnikov upravnih enot in direktorjev občinskih uprav, predlog predvideva spremembo tudi pri razponu plačnih razredov za direktorje občinskih uprav. Ti so po veljavni ureditvi uvrščeni med 44. in 56. plačnim razredom, po novem pa bi bili med 46. in 57. plačnim razredom. V 57. plačnem razredu znaša mesečna bruto plača 3.960,02 evra.

Finančni učinki predlaganih sprememb po ocenah ministrstva za javno upravo znašajo 7,92 milijonov evrov letno, od tega slabih 49 tisočakov letno nanese uvrstitev direktorja novoustanovljenega Javnega zavoda Hiša za otroka. Celotno predlagano spremembo uredbe si lahko pogledate na tej povezavi. 

Najvišje Janša, Pahor in Zorčič

Mimogrede, v najvišjem plačnem razredu, 65., so uvrščeni predsedniki vlade, republike in državnega zbora, njihova mesečno bruto plača znaša 5.419,54 evrov.

predlog uredba plačna-lestvica vlada-rs
Kaj zdaj berejo drugi