vestnik

Nadaljevali bodo obnovo knjižnice v Gornji Radgoni

M. V., 29. 4. 2021
JZ Knjižnica Gornja Radgona
Tretja faza obnove stavbe javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona med drugim zajema energetsko sanacijo celotnega ovoja stavbe.
Aktualno

Dela morajo biti dokončana do 30. septembra 2021, končni prevzem pa mora biti izveden do 15. oktobra 2021.

Občina Gornja Radgona se je v imenu vseh štirih občin soustanoviteljic javnega zavoda Knjižnica Gornja Radgona prijavila na javni poziv ministrstva za kulturo s projektom obnove knjižnice. V odloku o proračunu za leto 2021 je občinski svet za ta namen zagotovil proračunska sredstva v višini 156 tisoč evrov, pri tem radgonska občina prispeva 40 tisoč evrov, delež drugih občin znaša 53 tisoč evrov, preostalo bo predvidoma sofinancirano s sredstvi javnega poziva.
Glede na deleže, ki jih imajo občine ustanoviteljice v javnem zavodu, in na izkušnje iz predhodnih faz obnove bo nosilec investicije v imenu vseh štirih občin Občina Gornja Radgona. Tretja faza obnove stavbe zajema energetsko sanacijo celotnega ovoja stavbe, menjavo stavbnega pohištva, sanacijo in slikopleskarska dela ter izvedbo novih stropov v 2. nadstropju. Z deli bodo prispevali k večji energetski učinkovitosti zgradbe knjižnice in znova zagotovili možnosti za kakovostno izvajanje tako knjižnične dejavnosti kot dejavnosti enote za izobraževanje odraslih. Dela morajo biti dokončana do 30. septembra 2021, končni prevzem pa mora biti izveden do 15. oktobra 2021.

knjižnica gornja-radgona
Kaj zdaj berejo drugi