vestnik

(Naj... veliko podjetje leta 2021) Turbulentno, a obenem rekordno

Rok Šavel, 7. 10. 2022
Arhiv podjetja
Direktor družbe Konrad Niderl poudarja, da svojo poslovno uspešnost gradijo na visoki kakovosti, veliki prepoznavnosti, široki ponudbi proizvodov in celovitih rešitvah ter na dobrem obvladovanju tujih trgov ob odlični partnerski mreži.
Aktualno

Za ljutomerskim Farmtechom je izredno zahtevno poslovno leto, ki pa je bilo tudi izredno uspešno.

Dolgoletna tradicija ljutomerskega podjetja, ki je pionir na področju razvoja, izdelovanja in prodaje transportnih in gospodarskih vozil za potrebe kmetijstva in gradbeništva, sega v leto 1954. Zgodbo so začeli pisati z blagovno znamko Tehnostroj, v devetdesetih letih, ko jih je prevzelo avstrijsko podjetje Komptech, vodilni mednarodni ponudnik rešitev za obdelavo odpadnih materialov in biomase, pa so se preimenovali v Farmtech. Proizvodni program je razdeljen na dva dela, kmetijskega, ki ga tržijo pod blagovno znamko Farmtech, in okoljskega pod blagovno znamko Komptech.»Z različnimi tehnologijami se naši proizvodi okoljske tehnike uporabljajo na različnih področjih, kot so drobljenje, ločevanje, kompostiranje, predelava biomase, starega lesa in komercialnih odpadkov, mehansko-biološka obdelava odpadkov in izdelava nadomestnih goriv,« našteva Konrad Niderl, direktor podjetja, ki v dveh proizvodnih obratih v Ljutomeru na leto proizvede 1300 enot strojev za kmetijski in 210 strojev za okoljski program.

Skokovita rast, novi izzivi 

Svojo poslovno uspešnost gradijo na visoki kakovosti, veliki prepoznavnosti, široki ponudbi proizvodov in celovitih rešitvah ter na dobrem obvladovanju tujih trgov ob odlični partnerski mreži. »Razmišljamo dolgoročno, zato vedno znova iščemo nove prodajne poti in priložnosti,« poudari Niderl. Lani jim je uspelo prodreti celo v Afriko, saj so s pomočjo SID banke, ki je kreditirala tamkajšnjega kupca, v Gano prodali mobilne sortirne linije za ločevanje in predelavo trdnih odpadkov. Posel je bil vreden 11,9 milijona evrov. Tako ni presenetljivo, da so lansko poslovno leto, ki so ga ob povečanem povpraševanju zaznamovale pandemija, odsotnost kadrov, eksplozija cen surovin in pretrgane dobavne verige, v podjetju opisali kot zelo turbulentno, zahtevno in hkrati poslovno izredno uspešno.

DSC_2073 - 2000px
Arhiv podjetja
Velik poudarek dajejo razvoju novih proizvodov in optimizaciji delovnega procesa.

To dokazujejo številke – dosegli so rekordne pozitivne rezultate praktično na vseh področjih. Čisti prihodki od prodaje so se povečali za 55 odstotkov in so znašali 71,8 milijona evrov, čisti dobiček pa je narasel na 4,5 milijona evrov. Podjetje je skoraj v celoti izvozno naravnano, saj je bil delež prodaje v tujini kar 92-odstoten. Od tega znaša prodaja na trgih Evropske unije 72,8 odstotka, zunaj EU pa je delež 17,4-odstoten. Največ prodajo na nemško govorečih trgih, kjer ima podjetje razvito široko mrežo prodajnih zastopnikov. Doma so tako lani dosegli zgolj 7,8 odstotka prihodkov od prodaje. Pri tem je okoljski program lani tvoril 65 odstotkov celotne prodaje, prodaja kmetijske tehnike pa 35-odstotni delež celotne prodaje.Kot pomembno prioriteto na prodajnem in marketinškem področju v prihodnje navajajo okrepitev prisotnosti na pomembnih trgih in iskanje priložnosti na trgih, kjer še niso prisotni oziroma imajo zelo majhen delež. Se pa tudi v tem letu nadejajo rasti in v skladu s poslovnimi načrti pričakujejo dolgoročno povečanje poslovnih prihodkov. Prodaja v letu 2022 bi bila lahko na ravni 66 milijonov evrov. Kot pravi Niderl, jim pri poslovanju trenutno poleg pridobivanja kadrov izziv pomenijo vhodni materiali in energenti. »Kot veliko drugih podjetij smo se tudi mi v letu 2021 srečevali s težavami na področju dobav vhodnih materialov, še bolj kot z dobavami pa z višanjem cen vhodnih materialov,« priznava direktor ljutomerske družbe in pripomni, da je ta problematika prisotna tudi letos. »Kljub vsem izzivom pa smo uspešno zagotovili vhodne materiale in v proizvodnji nismo imeli večjih zastojev.«

9fd36914c91774a165dba48a167047a9
Arhiv podjetja
Dolgoletna tradicija ljutomerskega podjetja, ki je pionir na področju razvoja, izdelovanja in prodaje transportnih in gospodarskih vozil za potrebe kmetijstva in gradbeništva, sega v leto 1954.

Vzgajanje lastnega kadra 

Druga stvar, s katero se ta hip prav tako spopada veliko podjetij, ki nimajo vnaprej zakupljenih količin, je visoka cena energentov. Kot pravi Niderl, so se jim zaradi enormnega dviga cen energentov drastično povečali tudi stroški. »To občutimo že zdaj v letu 2022, za leto 2023 pa je situacija še veliko hujša in trenutno, ob tako visokih postavkah cen energentov, sploh ni možno podpisovati pogodb o dobavi energije,« opozori. Lani so njihovi stroški energije znašali 571 tisoč evrov.

Pri poslovanju, kot pravi Niderl, dajejo poudarek razvoju novih proizvodov. Intenzivno vlagajo v najnovejše tehnologije, spodbujajo inovativnost in velik poudarek dajejo tudi iskanju in usposabljanju zaposlenih. Na področju investicij je bil v letu 2021 poudarek na nujnih investicijah, ki pa so vseeno dosegle 1,1 milijona evrov. Kar se tiče delovne sile, so lani po eni strani zaposlovali, na drugi strani pa so se zaradi vsesplošnega povpraševanja po strokovnem tehničnem kadru, kot so njihovi zaposleni, srečevali tudi z odhodi. »Imamo velik primanjkljaj kadra, nenehno imamo razpisana različna delovna mesta, pri iskanju kadra pa iščemo vedno nove možnosti,« pove direktor in doda, da so bili prisiljeni spremeniti politiko zaposlovanja, zato veliko energije vlagajo v lastno izobraževanje in vzgajanje lastnega kadra, kar vidijo trenutno kot edino dolgoročno možnost za zagotavljanje potrebnih človeških resursov v podjetju. Trenutno je v dveh ljutomerskih obratih zaposlenih skupaj 400 ljudi.

pomursko-podjetje-leta-2021
Aleš Cipot
Farmtech je prejel nagrado za naj veliko podjetje v letu 2021.

V podjetju obenem vneto in proaktivno uvajajo kreativne marketinške rešitve za krepitev blagovne znamke Farmtech, ki je prav zdaj v procesu sprememb. Na letošnjem sejmu Agra v Gornji Radgoni so na svoji stojnici uradno predstavili nov logotip. Simbol, ki predstavlja podjetje, ostaja list, a v skladu z zasledovanjem digitalizacije in trajnosti, je ta modernejši, jasnejši in poenostavljen ter v novem, dvodimenzionalnem videzu. Farmtech je družbeno odgovorno podjetje, ki kot eno izmed glavnih nalog in ciljev v okviru skupine Komptech opredeljuje iskanje rešitev za boljše okolje. Z izdelki za obdelavo trdnih odpadkov in lesne biomase nastajajo nove surovine in materialno gospodarstvo, s čimer pomembno prispevajo k trajnostnemu in krožnemu gospodarstvu.

farmtech veliko-podjetje-leta-2021 pomursko-podjetje-leta ljutomer
Kaj zdaj berejo drugi