vestnik

(Najboljši zaposlovalci v regiji) Razvoj zahteva izobražen kader

Maja Hajdinjak, 16. 10. 2022
Arhiv podjetja Pomgrad
Ker se zavedajo pomena vzgoje in razvoja lastnega kadra, v Pomgradu razvoj in ravnanje z ljudmi pri delu uvrščajo med strateške cilje in vizijo podjetja. S tem namenom deluje tudi Akademija Pomgrad.
Aktualno

Ob Virsu je strokovna komisija med najboljše zaposlovalce v regiji v minulem letu uvrstila še podjetja Arcont, Farmtech, Roto in Pomgrad

Arcont

Arcont je vodilni evropski proizvajalec modularnih bivalnih enot in montažnih objektov ter eden največjih slovenskih proizvajalcev stavbnega pohištva, v podjetju pa trenutno zaposlujejo 720 ljudi. Kot je povedal direktor Miran Fujs, kadrovsko problematiko rešujejo predvsem z delavci iz držav na območju nekdanje Jugoslavije, bi pa v primeru povečanega obsega dela potrebovali še dodaten kader. »Kot potrjujejo zaposleni na razgovorih in v anketah, je naše podjetje znano po tem, da dobro sprejmemo in priučimo nove sodelavce. Pri njih iščemo predvsem strokovnost in da se dobro vključijo v našo ekipo.« miran-fujs, arcont, predsednik-uprave, gornja-radgona
Vanesa Jaušovec
Arcont je vodilni evropski proizvajalec modularnih bivalnih enot in montažnih objektov ter eden največjih slovenskih proizvajalcev stavbnega pohištva.

Farmtech

Farmtech je pionir na področju razvoja, izdelovanja in prodaje transportnih in gospodarskih vozil za potrebe kmetijstva in gradbeništva v Sloveniji. Skupno zaposluje 400 ljudi, samo od lani jih je 131 novih. »Soočamo se s pomanjkanjem proizvodnega kadra, obenem pa dobivamo kader neposredno iz šol, ki je dokaj neizkušen. Prav zato smo ustanovili akademijo za varilce, kjer potencialne kandidate naučimo osnov varjenja, in nekaj mladih smo na ta način že zaposlili, trenutno pa smo tudi sredi oblikovanja širšega programa, kjer bomo sodelovali s srednjimi šolami in inštituti za varilstvo,« je dejal direktor Konrad Niderl. Podjetje pridobiva certifikat za družbeno odgovorno podjetje, zato veliko pozornosti namenja izobraževanju zaposlenih.

farmtech, podjetje leta
Arhiv podjetja Farmtech
V podjetju Farmtech so ustanovili akademijo za varilce, kjer potencialnim kandidatom pokažejo osnove varjenja, ti pa se lahko nato pri njih zaposlijo.

Roto Pavlinjek

Roto Pavlinjek je del Skupine Roto, mednarodnega podjetja, ki proizvaja izdelke iz polipropilenov, polietilenov in poliamidov za potrebe različnih industrijskih panog, skupno pa zaposluje več kot 500 ljudi. Kot pravi direktor Matjaž Pavlinjek, v podjetju težav s fluktuacijo zaposlenih nimajo, zadržati jih zmorejo z dobrim nagrajevanjem, osnova za to pa so proizvodi, ki jim evropski trgi priznavajo visoko dodano vrednost in s tem tudi višje plačilo. V primerjavi z letom prej so lani število zaposlenih še povečali, vendar s tem vseh potreb po delavcih še niso zadostili. Primanjkuje jim tehničnega kadra, ki ga potrebujejo ob posodabljanju proizvodnje. Preobrazba z digitalizacijo in robotizacijo namreč terja tudi višjo raven znanja zaposlenih. V podjetju so že pred leti uvedli sistematično izobraževanje zaposlenih v Roto akademiji, ki tako z novimi znanji prevzemajo nove odgovornosti in karierno napredujejo.

roto-poslovna-stavba-cernelavci
Arhiv podjetja
Roto Pavlinjek je del Skupine Roto, mednarodnega podjetja, ki proizvaja izdelke iz polipropilenov, polietilenov in poliamidov za potrebe različnih industrijskih panog, skupno pa zaposluje več kot 500 ljudi.

Pomgrad

Pomgrad sodi v vrh gradbenih podjetij v Sloveniji in regiji. Podjetja v skupini so specializirana za izvajanje posameznih del iz širokega nabora gradbenih dejavnosti. V celotni skupini Pomgrad je v Sloveniji zaposlenih 675 delavcev, ves čas pa jih zaposlujejo tudi na novo. Veliko vlagajo v razvoj kadrov, kar potrjuje tudi nedavno pridobljeni naziv in certifikat za top investitorja v izobraževanje. Lani se je v Pomgradu vsaj enkrat izobraževalo in usposabljalo 299 zaposlenih v 3280 urah izobraževalnega procesa. »Samo z zaposlenimi, ki so v toku s časom, ki poznajo aktualne trende, razvijajo svoje veščine, pridobivajo nova znanja, so zato na delovnem mestu zadovoljni, lahko podjetje ostane konkurenčno in uspešno opravlja svoje poslanstvo,« je poudarila strokovnjakinja za razvoj kadrov v Pomgradu Klavdija Perger.

zaposlovalci ppl-2021 nominiranci roto-pavlinjek pomgrad arcont