vestnik

Vrtec Sonček naslednje leto na rezervno lokacijo?

M.V., 19. 11. 2019
Marina Vrbnjak
Vrtec Sonček je za 124 otrok, ki ga obiskujejo, pretesen.
Aktualno

Vrtec pri Svetem Juriju ob Ščavnici je za 124 otrok, ki ga obiskujejo v tem šolskem letu, pretesen. Kar trije oddelki drugega starostnega obdobja gostujejo v učilnicah tamkajšnje osnovne šole.

Marko Kraner, ravnatelj Osnovne šole Sv. Jurij ob Ščavnici, že več let vztrajno opozarja na pomanjkanje prostora v vrtcu oziroma na bivanje otrok v neustreznih prostorih. »Imamo tri skupine prvega starostnega obdobja in štiri skupine drugega starostnega obdobja, poudaril pa bi, da smo že v začetku šolskega leta povsod formirali fleksibilni normativ, kar drugače ni praksa in pomeni, da sta v oddelek vključena dva otroka več od najvišjega normativa v programu,« nam je zaskrbljeno povedal. Trenutno imajo v prostorih Vrtca Sonček nastanjene tri skupine jaslic, ena skupina drugega starostnega obdobja pa je že več let nastanjena v večnamenskem prostoru, ki bi moral biti namenjen druženju, srečanjem ali izvajanju športnih aktivnosti.

Igralnice treh skupin pa so v prostorih tamkajšnje osnovne šole. Otrok je namreč vse več, prostora za sprejetje vseh pa premalo. Trenutno imajo šest vlog za vpis, treba pa je pomisliti še na vpise med letom in na materinski dom, ki je v neposredni bližini.

sveti-jurij-ob-ščavnici, oš-sveti-jurij-ob-ščavnici, parkirišče
Marina Vrbnjak
»Nov vrtec je nujen in zavzemam se za to, da se čim prej začne graditi,« je povedal ravnatelj Marko Kraner, ki ne razume, da svetniki in župan ne najdejo kompromisa. Fotografija Marina Vrbnjak

Boj med županom in svetniško skupino

Občinski svet z županom na čelu je dobro seznanjen s situacijo, a zadeve stojijo na mestu, saj ne najdejo skupnega jezika. Srž problema je, da obstajata dva projekta za gradnjo novega vrtca, eden z veljavnim gradbenim dovoljenjem in drugi v obliki idejne zasnove. Že leta 2011 se je občina zaradi prostorske stiske obrnila na arhitekta Aleksandra Ostana in ta je pripravil idejni projekt za gradnjo nizkoenergijskega vrtca, ki bi bil umeščen za trenutno vrtčevsko stavbo. Gradbeno dovoljenje so dobili decembra 2016, a del takrat niso začeli. V tistem času je občina odkupila stavbno zemljišče pod sedanjo stavbo, zato se je občinska uprava letos obrnila na podjetje Progrin iz Gornje Radgone, da pripravi idejno zasnovo za vrtec na tej lokaciji. Na tej točki se je vse ustavilo, saj del občinskih svetnikov, ki sestavljajo svetniško skupino Naprej, želi, da se začne graditi vrtec po načrtu, ki ima gradbeno dovoljenje, župan Anton Slana pa želi graditi vrtec po drugi idejni zasnovi oziroma po varianti dva. »Svoje mnenje o tem, kateri bi bil primernejši, imam, a ga javno ne želim poudarjati. Sem pa že večkrat dobil očitke, da nasprotujem gradnji, kar ni res. Vseeno mi je, ali bo vrtec zgrajen po varianti ena, varianti dva ali celo varianti tri. Vrtec je nujno potreben in zavzemam se za to, da se čim prej začne graditi,« je povedal ravnatelj, ki ne razume, da svetniki in župan ne najdejo kompromisa.

Naslednje leto bo ključno

Prve skupine otrok iz vrtca so v prostore osnovne šole preselili že leta 2004, a odkar se je v šolskem letu 2011/12 število učencev povečalo, je zagotavljanje prostora za otroke vrtca velik problem. Zaradi povečanega števila otrok, ki bodo obiskovali prihodnje leto prvi razred, namreč ne bodo mogli zagotoviti prostora trem skupinam vrtca. »Marca bomo, kot vsako leto, opravili vpis otrok v vrtec in pri tem videli, koliko skupin bomo formirali. Je pa tako, da bi že letos lahko oblikovali osem skupin, saj je otrok v skupinah več zaradi fleksibilnega normativa,« je pojasnil in dodal, da sta ravnatelj in župan tista, ki sta dolžna za vse skupine otrok poiskati prostor. »S 1. septembrom moramo namreč vsem otrokom, ki se vpišejo marca, zagotoviti prostor. Kje bova z županom iskala to mesto, ne vem.« S tem pa se bodo morali strinjati tudi starši, ki bodo vpisali otroka v tisto skupino.

Več preberite TUKAJ.


Na občinski sejah so se sicer že pojavile ideje, da bi otroke začasno nastanili v prostorih gasilskega doma ali nekdanjih občinskih prostorih. »A vse je možno le začasno, za dva do tri mesece, ne pa za leto ali več,« je povedal Kraner. Otrokom je namreč treba zagotoviti primerne prostore, v interesu Občine Sveti Jurij pa bi moralo biti, da jim to zagotovi. »Trenutno zaradi nesodelovanja izgubljamo vsi,« je sklenil Kraner.

vrtec marko-kraner oš-sveti-jurij-ob-ščavnici
Kaj zdaj berejo drugi