vestnik

Občina Šalovci išče potencialne investitorje za ekonomsko-poslovno cono

Vestnik, 6. 8. 2021
Silva Eory
Občina Šalovci poziva potencialne investitorje k oddaji ponudb za nakup zemljišč v ekonomsko-poslovni coni.
Aktualno

Občina Šalovci gradi novo ekonomsko-poslovno cono v Šalovcih. Ta se nahaja med regionalno cesto in železniško progo, celotna investicija pa bo zaključena predvidoma septembra letos.

Ekonomsko-poslovna cona obsega 3,1 hektarja komunalno opremljenih zemljišč. Vodovodno in kanalizacijsko omrežje, električno in širokopasovno omrežje ter javna razsvetljava so že zgrajeni, prav tako je urejena namembnost zemljišča. Občina Šalovci sedaj z javnim pozivom vabi vse zainteresirane oziroma potencialne investitorje k oddaji neobvezujočih vlog za morebiten nakup zemljišča v coni. 

Več informacij o coni ter o oddaji ponudb je dostopnih na spletišču Občine Šalovci. 

občina-šalovci ekonomsko-poslovna-cona-šalovci nakup-zemljišč
Kaj zdaj berejo drugi