vestnik

Občina Tišina: Športniki žrtev predvolilnega boja? 

Andrej Bedek, 30. 5. 2018
Nataša Juhnov
V Občini Tišina je 24 športnih društev in klubov, ki med drugim pripravljajo odmevne prireditve, kot je kolesarski maraton v Tropovcih. 
Aktualno

Dve plati o deljenju razpisnega denarja za naložbe športnih društev. Ivan Horvat, predsednik pristojne komisije, pravi, da je župan mimo razpisa v roke vzel škarje in platno. Župan Franc Horvat odgovarja: »Zgodba je večplastna, tudi zavoljo prihajajočih lokalnih volitev«  

Odstopila je komisija za vodenja razpisa o sofinanciranju udejstvovanja športnikov in delovanja športnih društev v Občini Tišina. Razlog? Predsednik komisije Ivan Horvat razloži, da je s članoma, Francem Šinkom in Andrejem Berdenom, odstopil, ker se je »župan Franc Horvat brez vednosti komisije vmešal v njeno delo. Župan je vzel škarje in platno v svoje roke, ko je mimo vseh pravilnikov, poslovnika in statuta, ki se dotikajo vodenje postopka razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje, grobo posegel v delo same komisije, ki je že opravila javno odpiranje vlog, na naslednji seji pa bi naredila izračun za razdelitev denarja društvom po pravilniku iz letnega programa športa v občini.«

Ivan Horvat ne zanika, da bo županski kandidat: »To sem obelodanil že javno.«


Komisija: Gre za poseg v naše delo
Občina Tišina je v razpisu za področje športa v letu 2018 namenila 61.900 evrov, od tega 11.500 evrov za naložbe, kot so urejanje igrišč, obnova slačilnic ali projekt gradnje reflektorjev. Po besedah predsednika komisije se je v delu razpisa, ki se dotika naložb, prijavilo osem društev oziroma devet, ker je nogometni klub Tišina kandidiral z dvema projektoma. Potem, ko je komisija 25. aprila odprla te vloge in se z njimi strinjala in je želela na seji 22. maja razdeliti denar, ki je na voljo za naložbo, pa se je, tako Ivan Horvat, zapletlo. »Na drugi seji smo ugotovili, da so se v vlogah našle odstopne izjave društev in klubov od razpisa, ki ob odpiranju vlog sploh niso obstajale. Prav tako je bil že narejen okvirni načrt med društvi, kako se naj razdelijo sredstva.«


Še več, kot nadaljuje predsednik komisije Horvat, »mi smo imeli dogovor, da se tam, kjer so bili zahtevki klubov in društev višji v določeni točki razpisa, kot je bilo na voljo denarja, bi sredstva razdelili proporcionalno. Zato smo bili prav začudeni, ko smo ugotovili, da je bilo načrtovano, da se razpisni denar pod točko Naložbe razdeli šestim društvom, tri pa so od razpisa odstopila. Svojega izračuna sploh potem nismo več naredili.«
Šest društev, ki je skupaj prijavilo za 27.000 evrov naložb, bo tako prejelo 11.500 evrov iz programa sofinanciranja letnega programa športa. Ivana Horvata je še zmotilo, da je župan Horvat po odpiranju vlog sklical sestanek z društvi in klubi, ki so kandidirala pod točko Naložbe: »To je bil poseg v pristojnost dela komisije in njeno neodvisnost, zato nam ni preostalo drugega, kot da odstopimo. Bojim se, da župan misli, da so komisije le okrasek za demokracijo, sam pa razpise uporablja za pokritje svojih računov.«


Občina Tišina je v razpisu za področje športa v letu 2018 namenila 61.900 evrov, od tega 11.500 evrov za naložbe.

Župan: Tak je bil dogovor z društvi
»Zgodba je večplastna,« odgovarja tišinski župan Franc Horvat. Potrdi, da se je sestal s predstavniki športnih klubov in društev. Kot pove, se je v preteklosti že zgodilo, pri tem ponazori s primerom iz leta 2012, da denar iz razpisne točke Naložbe ni bil razdeljen v celoti, zato je tudi prišlo do srečanja, da se to ne bi ponovilo. »V občini deluje 24 društev s področja športa in vsem občina želi pomagati. Ker v letnih programih nikoli ni dovolj denarja, da bi ugodili in pomagali vsem, sem predlagal dogovor, in to ne prvič, da nekatera društva in klubi letos odstopijo od razpisa za naložbe, in da bodo razpisna sredstva dobili prihodnje leto.«

Franc Horvat: »Ni šlo za nobeno vmešavanje v delo komisije. Društva so se s takim načinom deljenja denarja strinjala, ker bi bila lahko to dobra praksa.«
Drug županov predlog je bil, da prijavitelji na razpis, ki bodo letos izbrani, v letu 2019 ne bi kandidirali. »Ni šlo za nobeno vmešavanje v delo komisije. Društva so se s takim načinom deljenja denarja strinjala, ker bi bila lahko to dobra praksa. Ne gre za nobeno mojo kakršnokoli odločitev mimo komisije. Predsednik komisije je vedel, kaj se dogaja in bi se v času uradnih ur lahko oglasil v občinskih prostorih, pa se ni. Poleg tega niso odstopili vsi trije člani komisije, ampak le Horvat, ker druga dva nista podpisana pod odstopno izjavo. Zaradi njegovega odstopa se bodo zdaj zavlekli postopki, saj moramo na novo formirati komisijo, društva pa bodo zato dlje čakala na denar,« pojasni Franc Horvat. Doda pa še: »Da, zgodba je večplastna, tudi zavoljo prihajajočih lokalnih volitev, saj bo gospod Horvat kandidat NSi za župana.«
Ivan Horvat ne zanika, da bo županski kandidat: »To sem obelodanil že javno.«
Nataša Juhnov
Župan Občine Tišine Franc Horvat je vrnil žogico predsedniku komisije Ivanu Horvatu. 
tišina šport Franc Horvat razpis