vestnik

Po stečaju JP Prlekija se ustanavlja Prleška komunala, na pomoč kličejo tudi soboško Komunalo

Rok Šavel, 18. 6. 2024
Nataša Juhnov
Zgodba z JP Prlekija se je končala klavrno, sedaj prihaja Prleška komunala.
Aktualno

Občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje bodo ustanovile novo javno podjetje, ki bo zadolženo za oskrbo s pitno vodo in za odvajanje in čiščenje odpadnih voda.

Čeprav je četverica občin iz ljutomerske upravne enote, občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje, že bila v procesu sprejema novega odloka o oskrbi s pitno vodo, ki je predvideval, da bi podelile koncesijo skupnemu izvajalcu javne službe, je prišlo do zasuka. Po izstopu iz Javnega podjetja Prlekija, ki je vmes pristalo tudi v stečaju, bo sedaj na trgu izvajalcev gospodarskih javnih služb nastal nov akter - Prleška komunala, s sedežem v Vrazovi ulica 1, kjer domuje tudi ljutomerska občina. V soboški Komunali bi razmislili

Tako so namreč odločile občine na skupni seji minuli torek, in sicer z argumentom, da je "podelitev koncesije v nasprotju z določili 70.a člena Ustave". Ta namreč pravi, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno. Določilo eksplicitno tako ne prepoveduje podelitve koncesije, to namreč kot obliko zagotavljanja javne službe omogoča tudi zakonodaja. Res je, da v državi glede na organizacijsko obliko prevladujejo javna podjetja, a najdemo tudi nekaj koncesionarjev, ki izvajajo na območjih posameznih občin oskrbo s pitno vodo. Skratka, razloge za preobrat je treba iskati drugje - če špekuliramo, verjetno na trgu v širši okolici ni primernih in pripravljenih izvajalcev, ki bi lahko to dejavnost prevzeli. Zagotovitev resursov bo zalogaj tudi za novoustanovljeno javno podjetje, vprašanje pa ostaja tudi, ali in kako dolgo bo javno službo izvajalo JP Prlekija v stečaju, ki ima ravno tako, razumljive težave z resursi. Kot morebiten "rešitelj" se tako v vmesni fazi, kakor tudi kot neke vrste podizvajalec novega javnega podjetja, pojavlja soboška Komunala.Direktor Tomislav Zrinski nam je priznal, da so verjetno ena od redkih podjetij, ki bi to bilo sposobno izvajati, prav tako osebno pozna sistem, saj je bil preden se je zavihtel na direktorski stolček murskosoboške Komunale zaposlen v JP Prlekija. "Bi bilo za razmisliti, ampak je to odvisno od več dejavnikov, tako glede ekonomike kot kadrov. Odločitev pa ne nazadnje ni samo moja, ampak bosta tu svoje povedala nadzorni svet in ustanovitelj," nam je pojasnil.

Soliranje Ljutomera onemogočeno?

Na včerajšnji skupni seji četverice občin so bili sprejeti tako vsi trije potrebni odloki - o oskrbi s pitno vodo, o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Prleška Komunala in o ustanovitvi skupnega organa občin. Glavno besedo pri novem javnem podjetju bo imela ljutomerska občina, ki bo družbenik z večinskim, 66,05-odstotnim deležem v družbi, kar bi v praksi pomenilo, da lahko samostojno sprejema odločitve. Zaradi tega so sprejeli kompromis, da se vse odločitve sprejemajo z dvotretjinsko večino. Skupščina bo sestavljena iz predstavnikov občin ustanoviteljic, nadzorni svet pa bo sestavljen iz treh članov - dveh predstavnikov občin ustanoviteljic in enega predstavnika zaposlenih. V domeni nadzornega sveta je/bo imenovanje direktorja, ki bo imel štiriletni mandat. Skupni organ ustanoviteljic bo svet ustanoviteljev, ki ga bodo sestavljali župani občin ustanoviteljic, ravno tako bo v domeni sveta ustanoviteljev imenovanje prvega direktorja javnega podjetja. Odlok predvideva, da se družbena pogodba, ki je podlaga za ustanovitev oziroma registracijo družbe, sklene v roku treh mesecev.

Glede na to, da bodo imele občine Ljutomer, Križevci, Veržej in Razkrižje skupnega izvajalca javne službe, bodo v preostalih občinah po "razbitju" vodovodnega sistema C ravno tako morali sami poskrbeti za to. V Gornji Radgoni imajo denimo Koro, v Radencih režijski obrat - tu sta pa še občini Sveti Jurij ob Ščavnici, kjer imajo lastne vodne vire, in Apače. Vsaka se bo morala znajti - se povezati z enim od sosednjih izvajalcev, ali pa iti na svoje. Potrebno je poudariti še, da je ta hip izvajalec v vseh osmih občinah še zmeraj JP Prlekija v stečaju, pri čemer je stečajni upravitelj Borut Soklič le uspel uveljaviti novo ceno vode, to kar ni uspelo vodstvu javnega podjetja v letu in pol. Cena sicer ne bo 1,23 evra po kubičnem metru vode, kar je predvideval sporen elaborat, bo pa znašala 1,05 evra po kubičnem metru vode. Ravno danes se bodo župani in stečajni upravitelj ponovno sestali in poskusili dogovoriti, kako bo potekalo poslovanje in stečajni postopek JP Prlekije v prihodnje. Za aprilske plače zaposlenih je denimo prispevala radenska občina.

jp-prlekija prleška-komunala vodovod-sistem-c oskrba-s-pitno-vodo