vestnik

Pomgrad v nadaljnje urejanje Severne obrtno-industrijske cone

R.Š., 6. 10. 2021
MOMS
Aleksander Jevšek in Boris Sapač sta danes podpisala pogodbo za urejanje SOIC.
Aktualno

Mestna občina Murska Sobota je na javnem naročilu za izvedbo gradbenih del na območju vzhodne strani SOIC izbrala družbo Pomgrad. Vrednost del znaša slabih 458 tisočakov.

Župan soboške občine Aleksander Jevšek in član uprave podjetja Pomgrad Boris Sapač sta danes podpisala pogodbo o izvajanju gradbenih del v okviru projekta »SOIC MURSKA SOBOTA – UREDITEV OBMOČJA II. IN DELNO III. FAZE – ODSEK: OBMOČJE III. FAZA«, ki ga bosta sofinancirala Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so sporočili iz mestne občine. Večji del območja v severnem delu SOIC (II. faza) je bil izgrajen v letu 2020. Današnja pogodba je bila po navdbah občine podpisana za izvedbo del na t.i. območju III. faze, to je na vzhodni strani SOIC, kjer je predvidena vzhodna obvoznica in bodo izvedena delno v letošnjem letu, dokončanje pa je predvideno do konca maja 2022.

Faze projekta
MOMS
Skica faz v SOIC

V okviru projekta bo izvajalec izvedel manjkajoče ureditve: cesto z meteorno odvodnjo, javno razsvetljavo in parkirišča, fekalno kanalizacijo, vodovod in uredil zelene površine. V okviru javnega naročila je bil za izvedbo del kot najugodnejši ponudnik izbrano podjetje Pomgrad d.d. Vrednost gradbenih del, ki se bodo začela v prihodnjih dneh znaša 457.996,65 evrov. Projekt bo sofinanciran s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj in namenskimi sredstvi Proračuna RS. Razliko v višini davka na dodano vrednost in neupravičenih stroškov pa financira soboška občina.

Mestna občina Murska Sobota bo ob dokončanju projekta izgradila komunalno in cestno infrastrukturo na območju SOIC, ki se bo razprostirala na 7,79 hektarjih, od tega 4,65 hektarjev na območju II. faze in 3,14 hektarjev na območju III. faze, kjer nekatera podjetja že čakajo z gradnjo svojih poslovnih prostorov. Hkrati je na spletni strani občine objavljeno javno zbiranje ponudb za prodajo dveh stavbnih zemljišč na tem območju. Več informacij na tej povezavi.

SOIC mestna-občina-murska-sobota pomgrad podpis-pogodbe