vestnik

Pomurske občine izvisele na razpisu Jevškovega ministrstva za podjetniške inkubatorje in poslovne cone

Rok Šavel, 3. 10. 2023
Boštjan Podlogar
Na ugodnem razpisu ministrstva, ki ga vodi Aleksander Jevšek, so se za sofinanciranje projektov neuspešno potegovale tri pomurske občine.
Aktualno

Le tri pomurske občine kandidirale na razpisu ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, a niti ena ni uspela.

Konec februarja je ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj, ki ga vodi Aleksander Jevšek, objavilo napovedani javni razpis za sofinanciranje projektov ekonomsko-poslovne infrastrukture na obmejnih problemskih območjih v letu 2023 in 2024. Razpis bi moral biti zanimiv tudi za večino pomurskih občin, saj med obmejna problemska območja ne spadajo le murskosoboška, gornjeradgonska, ljutomerska, beltinska, turniška, odranska in radenska občina ter občina Razkrižje, čeprav si ravno slednja močno prizadeva, da bi bila tja uvrščena, kar se pa bo zgodilo šele s spremembo zakona. Razpis je bil privlačen tudi zaradi dejstva, da je bil delež sofinanciranja praktično 100-odstoten.

Višina nepovratnih sredstev, ki je bila razpolago za sofinanciranje projektov po tem javnem razpisu je znašala osem milijonov evrov za leto 2023 in 11 milijonov evor za leto 2024, pri čemer je bila porazdelitev sredstev v dva sklopa, in sicer:• Sklop A (ekonomsko-poslovne cone) : 6 milijonov evrov za leto 2023 in 8 milijonov evrov za leto 2024;

• Sklop B ((inkubatorji): 2 milijona evra za leto 2023 in tri milijone evrov za leto 2024.


Črenšovci izpadli že v štartu, Moravske Toplice in Puconci naknadno


V praksi pa vendarle ni bilo tako velikega zanimanja iz Pomurja, saj je na razpis vlogo oddalo skupno 23 občin, od tega le tri pomurske. V postopek ocenjevanja se je nato uvrstilo 20 formalno popolnih in vsebinsko usklajenih vlog, od tega 5 vlog Sklopa A (ekonomsko-poslovne cone) in 15 vlog Sklopa B (inkubatorji). Sklepi o sofinanciranju so bili izdani za vseh 5 projektov v okviru Sklopa A ter za 8 projektov Sklopa B. Pri tem sklopu je namreč višina razpisanih sredstev zadoščala le za sofinanciranje projektov, ki so na podlagi ocenjevanja dosegli najmanj 95 točk, so nam pojasnili na ministrstvu.

In katere občine si lahko nadejajo pridobitve sredstev? V sklopu A gre za občine Ormož, Postojna, Ajdovščina, Komen, Semič, v sklopu B pa za občine Tržič, Ilirska Bistrica, Ormož, Podlehnik, Hrpelje-Kozina, Podčetrtek, Mestna občina Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem. Niti ena pomurska občina ni uspela.

Občina Črenšovci, ki je oddala vlogo za širitev poslovne cone (EPC Ogradi) je bila zavrnjena zaradi neizpolnjevanja pogojev razpisa, čeprav je bila po navedbah ministrstva večkrat pozvana k vsebinski uskladitvi vloge, a tega ni storila. Zaradi točkovanja in premalo razpoložljivih sredstev pa sta bili zavrnjeni še občina Puconci, ki je kandidirala za podjetniški inkubator, in občina Moravske Toplice, ki je prijavila projekt Ekonomska poslovna infrastruktura - inkubator Noršinci.

razpis inkubator ministrstvo-za-kohezijo-in-regionalni-razvoj aleksander-jevšek obmejna-problemska-območja