vestnik

(KONCESIJE) Ministrstvo za infrastrukturo očitke AP Murska Sobota zavrača

Rok Šavel, 10. 5. 2022
Nataša Juhnov
Za AP Murska Sobota boj za koncesijo še ni končan, saj zdaj za pomoč pri dokazovanju domnevnih spornih praks naprošajo tudi druge državne organe. Foto Nataša Juhnov
Aktualno

Z analizo skušali potrditi, da je Arriva postavila prenizke cene

Po odločitvi ministrstva za infrastrukturo o podelitvi koncesij za avtobusne linijske prevoze, ki je razburila soboško družbo Avtobusni promet Murska Sobota, saj je ostala brez koncesije v Pomurju, se boj družbe za poslovno preživetje pričakovano nadaljuje. Potem ko je ministrstvo zavrnilo njen zahtevek za revizijo, se postopek nadaljuje pred Državno revizijsko komisijo. Ta je sicer že predhodno odločala o predlogu soboškega prevoznika, da se celoten postopek oddaje javnega naročila za vse sklope, ne zgolj za pomurskega, zadrži, in mu ni ugodila. V AP Murska Sobota so v kritičnem sporočilu za javnost, o katerem smo že poročali, zapisali, da pričakujejo odziv ustreznih organov, vključno z Javno agencijo RS za varstvo konkurence, kjer so za naš medij že pred časom potrdili, da zadevo preučujejo. V družbi AP Murska Sobota so prepričani, da je pri javnem naročilu, kjer sta bila za izvedbo linijskih prevozov po državi izbrana le ponudnika Nomago in Arriva Slovenija, prišlo do protipravnih dejanj, ki spominjajo na leto 2010, ko je bilo ravno tako ugotovljeno kartelno dogovarjanje.

arriva
Arriva
Arriva

Kranjski prevoznik Arriva, ki je v lasti nemških železnic, je za pomurski sklop uspel z najugodnejšo ponudbo: 1,80 evra za prevoženi kilometer, za vse druge sklope (razen obalno-kraškega) pa je bila ponujena maksimalna cena 1,95 evra za kilometer. V družbi AP Murska Sobota vztrajajo, da gre za »dampinško in predatorsko ceno le za območje Pomurja, saj so stroški delovne sile, goriva, amortizacije in drugi stroški po vsej državi skoraj enaki«. V Arrivi zatrjujejo, da so ceno za Pomurje oblikovali na podlagi analiz in preteklih dolgoletnih izkušenj, cena pa da je ekonomska vzdržna.

Sedem razlogov

Družba AP Murska Sobota se ob tem sklicuje na analizo ekonomista Aljoše Feldina, ki je navedel sedem razlogov, »zaradi katerih bi verodostojno pričakovali, da bodo stroški družbe Arriva v Pomurju višji od predstavljenih«. Analiza naj bi tako tudi potrjevala, da je ponujena cena družbe Arriva »neobičajno nizka in zagotovo predatorska«. Po zaprosilu so nam predmetno analizo, v kateri ekonomski strokovnjak najprej opiše stanje na trgu koncesijskih javnih linijskih prevozov, kjer imata dva ponudnika – Arriva in Nomago – prevladujoč položaj, in se dotakne tudi zgodovine protikonkurenčnega delovanja na predmetnem trgu ter razčleni konkretno dogajanje na tokratnem razpisu, tudi poslali. Kot kaže 21-stranska analiza, sta že stroškovni ceni, ki ju je družba Arriva za leti 2019 in 2020 prijavila ministrstvu za infrastrukturo, bistveno višji od ponujene cene na novem razpisu. Med razlogi, zakaj naj bi bila ponudbena cena družbe Arriva za Pomurje »predatorska«, pa Feldin navede in opiše naslednje dejavnike: stroški goriva, stroški amortizacije avtobusov, stroški vzdrževanja avtobusov, stroški dela voznikov, stroški zavarovanja vozil in potnikov, stroški avtobusnih postaj in parkirišč in stroški financiranja ter primeren dobiček.

arriva
Arriva
Arriva

Arriva: Analiza očitno ni bila dovolj prepričljiva

»V Arrivi Slovenija ponovno kategorično zavračamo neutemeljene in populistične trditve, da smo v katerem koli delu prijave na razpis za koncesije ravnali protipravno. S strani AP Murska Sobota plačane analize ne poznamo in je ne moremo komentirati. Če so jo predočili ministrstvu za infrastrukturo, pa očitno ni bila dovolj prepričljiva, saj je ministrstvo 22. aprila 2022 zavrnilo njihovo pritožbo kot neutemeljeno. Poudarjamo, da ponudbena cena, ki je nižja od maksimalno dovoljene, v skladu z zakonodajo javnega naročanja ni prepovedana. Nasprotno. V interesu naročnika je, da dobi ustrezno storitev po najugodnejših pogojih, saj to omogoča gospodarno porabo javnih sredstev,« so se za Vestnik odzvali v kranjskem prevozniku.

Tudi na ministrstvu zavračajo očitkeV družbi AP Murska Sobota so precej kritični do naročnika, torej ministrstva za infrastrukturo, ki mu očitajo negospodarno ravnanje, ob ugotovitvi, da je ponujena cena Arrive primerna. Kot trdijo, so stroški po posameznih sklopih precej podobni, ob ceni 1,80 evra na kilometer tudi v drugih ponujenih sklopih bi država v koncesijskem obdobju prihranila več deset milijonov evrov, so zapisali v sporočilu za javnost. Ob tem trdijo, da Arriva s ponujeno ceno ne bo zmožna zagotavljati ustreznega kadra, razvoja ustreznih podpornih procesov za neposreden stik s potniki in se ustrezno prilagoditi potrebam potnikov, zato naj bi bili potniki prikrajšani, saj je javni linijski prevoz dejavnost, kjer mora prevladovati javni interes. V zahtevku za revizijo so opozorili tudi na domnevne nepravilnosti v razpisni dokumentaciji, ki je bila po mnenju AP Murska Sobota prilagojena za večje ponudnike in ni omogočala poštenega konkuriranja, čeprav je šlo za mednarodni javni razpis. »Zato menimo, da je naročnik oblikoval merila za izbor, ki onemogočajo učinkovito konkurenco, oviral nastopanje tujih ponudnikov na javnem razpisu oziroma ponudnikov s tujimi najetimi vozili, opustil zahteve, ki bi preprečile izrivanje konkurence in opustil preverjanje neobičajno nizke ponudbe v sklopu ter zato ravnal netransparentno, diskriminatorno, negospodarno na račun javnih sredstev in kršil javnonaročniške predpise,« so kritični do ministrstva infrastrukturo. Na ministrstvu v celoti zavračajo njihove navedbe, kar so, kot so odgovorili za naš časopis, v celoti argumentirali v odgovoru na revizijski zahtevek soboške družbe. »Ker v zvezi z navedenim trenutno poteka revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo, naročnik navedb podrobneje ne more komentirati, ker bi to lahko prejudiciralo revizijski postopek,« so še dodali na ministrstvu.

bo-erik-stig-karlsson, arriva
Vanesa Jaušovec
Bo Erik Stig Karlsson

Kot je v intervjuju za naš časopis napovedal Bo Erik Stig Karlsson, prvi mož Arrive Slovenija, si želijo prezaposliti vse voznike AP Murska Sobota, vodstvo soboškega prevoznika pa Arrivi zdaj očita še pomanjkanje kadra in potrebne infrastrukture ter neplačevanje obveznega dodatnega poklicnega zavarovanja voznikom. V skupini zatrjujejo, da so tudi te navedbe neutemeljene, saj so ministrstvu v zvezi s tem predložili potrdila iz uradnih evidenc finančne uprave in izkazali izpolnjevanje vseh pogojev iz razpisa. »Tudi dejstvo, da smo kadrovsko in infrastrukturno ustrezno opremljeni, smo dokazali že v okviru javnega naročanja. Zahtevane pogoje smo celo presegali,« so še poudarili v odgovoru na naša vprašanja. Soboški prevoznik izraža še sum, da je bil postopek izbire koncesionarjev dogovorjen, in poziva, naj domnevno nedopustne prakse preverijo drugi organi, če jih že ministrstvo ni. Saga okoli podelitve večmilijonskih koncesij tako gotovo še ni končana, saj naj bi dogajanje preučevali tudi na računskem sodišču, kjer so že leta 2016 revidirali učinkovitost ministrstva za infrastrukturo pri izvajanju nalog v javnem linijskem prevozu potnikov v medkrajevnem cestnem prometu v letih 2013 in 2014 ter ugotovili številne nepravilnosti.

apms arriva
Kaj zdaj berejo drugi