vestnik

Prvi župan Rogašovec bo postal častni občan

D. N., 11. 2. 2024
Damjana Nemeš
Občina Rogašovci
Aktualno

Na seji sprejeli tudi proračun

Svetniki Občine Rogašovci so na zadnji seji potrdili odlok o proračunu za leto 2024. Prihodki so se po javni razpravi v primerjavi z osnutkom proračuna povečali za 103 tisoč evrov in znašajo 5,1 milijona evrov, odhodki pa so se zmanjšali za 160 tisoč evrov in znašajo nekaj več kot 6 milijonov evrov. Zmanjšali so se tudi investicijski odhodki za 209 tisoč evrov in tako sedaj znašajo približno 2,5 milijona evrov. V največji meri so se investicijski odhodki zmanjšali zaradi prenosa večjega dela sredstev za nadgradnjo čistilne naprave pri Svetem Juriju, za skakalni center Pertoča in izdelavo poplavne študije v leto 2025.

Poleg proračuna so svetniki sprejeli še spremembe in dopolnitve odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Sveti Jurij. Dodan je bil člen, ki zavodu omogoča pridobivanje prihodkov tudi iz tržne dejavnosti, vendar lahko zavod prodaja blago in storitve na trgu le, če bo s tem zagotovil najmanj pokritje vseh s to dejavnostjo povezanih odhodkov.

Potrjeni so bili še prejemniki priznanj in nagrad občine za leto 2023, ki jih je občinskemu svetu predlagala komisija za priznanja in nagrade. Naziv častnega občana bo prejel Janko Halb s Pertoče, ki je bil prvi župan rogašovske občine. Nagrado občine bo prejel Branko Pintarič iz Rogašovec, priznanja občine pa Stanislav Geder s Pertoče, Anton Haužar s Pertoče, podjetje Dajč produkt iz Sotine, kulturni ustvarjalki Julijana Meckar in Štefanija Bokan od Svetega Jurija ter gasilke Prostovoljnega gasilskega društva Nuskova Alina Viktoria in Sara Sofia Kosednar ter Melani Štern z mentorjem Martinom Ropošem.

občina-rogašovci seja janko-halb
Kaj zdaj berejo drugi