vestnik

Ulica se bo preimenovala v Cesto osamosvojitve Slovenije. Opozicija obsoja čistke v občini Radenci

M.V., 28. 5. 2020
Nataša Juhnov
Na 14. redni občinski seji so svetniki odločali o že tretjič spremenjenem predlogu imena ulice.
Aktualno

Ulica se bo imenovala Cesta osamosvojitve Slovenije. Referendum je pričakovan.

Namera radenskega župana Romana Leljaka, da preimenuje Titovo cesto v Cesto dr. Ante Šarića, je sprožila burne odzive nekaterih občanov in odmevala tudi v širši javnosti. V ponedeljek je bila županu predana peticija, v kateri je več kot petsto občanov ostro zavrnilo županov predlog, le par ur zatem pa je Leljak presenetil s spremembo predloga, in sicer da Titovo cesto preimenujejo v Cesto slovenske osamosvojitve.
Na včerajšnji 14. redni občinski seji so svetniki odločali o že tretjič spremenjenem predlogu imena ulice, in z devetimi glasovi za potrdili, da se ulica preimenuje v Cesto osamosvojitve Slovenije. Proti preimenovanju so bili štirje svetniki, dva sta se vzdržala. Kot je pojasnil Leljak, koalicija v imena drugih ulic ne bo posegala. Glede peticije pa je povedal, da zbiranje podpisov ni bilo pravilno in da so z njo izrazili le mnenje. »Želim da postanemo normalno evropsko mesto. Cesta osamosvojitve Slovenije je lepo ime,« je poudaril.

radenci, peticija
Marina Vrbnjak
Županu Romanu Leljaku so v ponedeljek nasprotniki preimenovanja uradno predali peticijo.

Politično kadrovanje oziroma čistke?

»S sklenitvijo koalicije strank SDS, NSi in Liste Romana Leljaka je prišlo do koalicijske pogodbe in na osnovi te smo predlagali spremembe v naših odborih,« pa je dejal Leljak, še preden je v potrditev podal predloge sklepov o razrešitvi dveh članov Statutarno pravne komisije, dveh članov Odbora za šport in turizem, člana Odbora za proračuna, finance in premoženjske zadeve, treh članov Odbora za družbene dejavnosti. Pri teh točkah so se zadržali dlje časa. Svetnik Dejan Berić je obsodil politično kadrovanje oziroma čistke v občini Radenci. »Imajo samo en cilj. Popoln nadzor župana nad vsemi svetniki in predstavljanje samo enih in edinih pogledov na reševanje izzivov v lokalni skupnosti, ki jih bo vedno več. Do cilja vedno vodi več poti in prav je, da se o njih odkrito pogovarjamo in zadeve pogledamo tudi iz drugega zornega kota. Takšno kadrovanje ni izraz demokracije, temveč avtokracije,« je dejal. Tudi svetnik Toni Žitek je poudaril, da gre pri teh točkah za pravo politično preigravanje, ki ga v lokalnem okolju nismo vajeni. Župan se je na to odzval z besedami, da po novi preureditvi vsi ostajajo v vsaj enem odboru in prosil k sodelovanju. »Sedanja razdelitev v odbore pomeni to, da boste v povprečju vsi dobili dvesto do tristo evrov na mesec za sejnine, ne pa da eni dobite pet sto eni pa samo osemdeset evrov, ker niste bili nikjer,« je pojasnil. Vse novo predlagane nadomestne člane so sicer potrdili.

Ukinili so javni zavod Zavod za turizem in šport Radenci

Po skrajšanem postopku so ukinili Zavod za turizem in šport Radenci. »Razlog za sprejem odloka o ukinitvi ZTIŠ Radenci je v tem, da ni potrebe in vsebinskih razlogov, da bi se dejavnosti, za izvajanje katerih je bil javni zavod ustanovljen, še naprej organizirale v obliki javnega zavoda. Predlog odloka je zato posledica reorganizacije in optimizacije širše občinske uprave in javnih služb,« je pojasnila Jasna Divjak. Dodala je, da se bodo s prenehanjem delovanja javnega zavoda zmanjšala finančna sredstva za plače in materialne stroške.
V času poletnih počitnic izpis otrok iz vrtca ni možen

7ba8c565eab00e8a7c1e67243b8c24c4
Vida Toš
Izpis otrok iz vrtca Radenski mehurčki v času poletnih počitnic ni možen.

Z 12 glasovi za so potrdili tudi sklep, s katerim izpis otrok iz vrtca Radenski mehurčki v času poletnih počitnic ni možen. Če pa otrok neprekinjeno en mesec ne obiskuje vrtca, starši plačajo le petdeset odstotkov cene programa, ki ga plačujejo, a je to ugodnost možno koristiti le enkrat v letu. Možen pa je vpis otrok v poldnevni program, vendar le za tise, ki bodo vanj vključeni najmanj 6 mesecev. Ukinili so še posebno ugodnost, ki so jo bile deležne družine, ki imajo najet kredit za rešitev prvega stanovanjskega vprašanja. Slednje so doslej plačevale vrtec za en ali dva plačilna razreda manj.
radenci občinska-seja
Kaj zdaj berejo drugi