vestnik

Radenci: Sprejeli proračun, težak malo manj kot 15 milijonov evrov

Vida Toš, 11. 3. 2020
Vida Toš
Tako je ob glasovanju devet svetnikov koalicije dvignilo roke za proračun občine Radenci 2020, šest iz opozicije pa jih je bilo proti.
Aktualno

Med pobudami in vprašanji svetnikov Jožef Toplak pozval župana k aktivnostim za gradnjo hidroelektrarn na Muri.

Svetniki in svetnice občine Radenci so sprejeli proračun občine za leto 2020. V proračunu je na strani prihodkov 11.700.000 evrov, na odhodkovni strani pa 14.790.000 evrov. Proračunski primanjkljaj je 3.000.000 evrov, znesek zadolževanja pa 1.560.000 evrov.

občina-radenci, radenci, seja-radenci, proračun-2020-radenci, hidroelektrarne-na-muri
Vida Toš
Ostale večje investicije v občini, ki jih predvideva proračun pa so: nova čistilna naprava, telovadnica pri OŠ Kapela, igrišče z umetno travo pri ŠRC Slatina, urejanje bazensko-parkovnega kompleksa.

Župan Roman Leljak je proračun, ki so ga tokrat obravnavali drugič, opisal kot ambiciozen in dober program, ki dopušča številne možnosti, da bodo lahko v Radencih veliko naredili: »Od nas pa zahteva še ogromno dela, saj vse finančne konstrukcije proračuna še niso dokončane. Prav tako še niso podeljena evropska sredstva, tudi državna ne. Takoj tako vsega, kar imamo napisano, ne bomo mogli uresničiti.« Leljak je dodal še, da med obravnavama niso prejeli nobenega amandmaja na proračun in da je v drugi obravnavi proračuna le ena sprememba, in sicer na odhodkovni strani. Gre pa za nakup dveh električnih vozil, ki naj bi jih v 80 odstotkih financiral Eko sklad. Postavko pa bodo, je še dodal, uresničili le, če denar od Eko sklada dobijo. Ostale večje investicije v občini, ki jih predvideva proračun pa so: nova čistilna naprava, telovadnica pri OŠ Kapela, igrišče z umetno travo pri ŠRC Slatina, urejanje bazensko-parkovnega kompleksa in še nekatere druge, kot je urejanje cestne infrastrukture.

občina-radenci, radenci, seja-radenci, proračun-2020-radenci, hidroelektrarne-na-muri
Vida Toš
Svetniki opozicije opozarjajo, da kar nekaj največjih predvidenih investicij nima potrjenih virov financiranja: »Vprašanje je, kdaj bodo ti viri potrjeni, in še težje vprašanje – če sploh bodo."

Občinske komisije so podale svoja mnenja; pri tem sta statutarno-pravna in komisija za šport in turizem predlagala svetnikom, da proračuna ne potrdijo, odbora za kmetijstvo ter družbene dejavnosti pa sta predlagala sprejetje proračuna. Pri razlagi svojega glasu, za katerega so se javili svetniki opozicije, so ti povedali, da je proračun do zdaj največji, kar se tiče višine sredstev, v zgodovini občine. Svetnik Dejan Berić je menil, da so investicije sicer zlata vredne in na prvo žogo večini ljudi všečne: »A – ostanimo prizemljeni; mislim, da si približno 5 100 občanov ne more privoščiti proračuna, težkega 15 milijonov evrov.« Berić je menil še, da kar nekaj največjih predvidenih investicij nima potrjenih prihodkovnih transferjev, oziroma virov financiranja: »Vprašanje je, kdaj bodo ti viri potrjeni, in še težje vprašanje – če sploh bodo.« Na to je župan Leljak odgovoril, da o zadolževanju ne morejo govoriti, saj sta od 15 milijonov za zadolževanje načrtovana le slaba dva milijona: »Proračun ni nekaj, ker je zabetonirano. Če bomo neke finančne konstrukcije dobili, potem bodo projekti izvedeni, če ne, pač ne. Recimo čistine naprave ne bomo mogli izgraditi, če ne bomo dobili denarja od kohezije; upam pa in verjamem, da ga bomo.«

Tako je ob glasovanju devet svetnikov koalicije dvignilo roke za proračun občine Radenci 2020, šest iz opozicije pa jih je bilo proti.

občina-radenci, radenci, proračun-radenci-2020, seja-občinskega-sveta, roman-leljak
Vida Toš
Jožef Toplak (drugi z desne) je pozval župana k aktivnostim za gradnjo hidroelektrarn na Muri.

Med pobudami in vprašanji svetnikov je svetnik Jožef Toplak z navedbo, da to zanima občane Hrastje Mote in okoliških naselij, županu postavil vprašanje, kako je s projektom izgradnje hidroelektrarne na reki Muri: »Predlagam, da se župan poveže z direktorjem mariborskih elektrarn in ga pripelje v občino, da se pogovorimo, kako je s tem projektom. Dosedanja vlada namreč temu projektu ni bila naklonjena in upam, da bo imela nova vlada večje razumevanje, da bo prišlo do čim prejšnje realizacije hidroelektrarne.« Na to pobudo je Leljak odgovoril, da ta predlog podpira in da je z direktorjem Dravskih elektrarn Maribor (DEM) vsako leto na zvezi: »Mislim, da DEM našim društvom vsako leto tudi finančno pomaga, tudi letos so se odzvali in moje stališče je, da podpiram hidroelektrarno na Muri. Tudi z ljubljanskimi elektrarnami sem bil na zvezi in moje stališče je, da jih podpiram. Mislim, da hidroelektrarna ne bi uničevala toliko živali in rastlin, kot jih trenutno uničuje naša občina s tem, da nima rešene čistilne naprave.«

občina-radenci, radenci, seja-radenci, proračun-2020-radenci, hidroelektrarne-na-muri
Vida Toš
V sestavi občinskega sveta pa je spet prišlo do sprememb, odstopno izjavo je namreč podala članica občinskega sveta Dominika Fras.

V sestavi občinskega sveta pa je spet prišlo do sprememb, odstopno izjavo je namreč podala članica občinskega sveta Dominika Fras. Frasova se je za odstop odločila iz osebnih razlogov; konec marca naj bi bil znan nov, nadomestni član sveta.

radenci občina-radenci proračun-2020-radenci občinski-svet-radenci roman-leljak hidroelektrarne-mura
Kaj zdaj berejo drugi