vestnik

Radgoni tudi uradno naredili prvi korak pri pridobivanju skupnih (evropskih) projektov

Na Trgu Evrope na avstrijski strani mostu prijateljstva med občinama Gornja Radgona in Bad Radkersburg so danes slovesno obeležili uradno ustanovitev Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje (EZTS). Z združenjem si občini po zgledu Gorice in Nove Gorice med drugim obetata nove projekte, ki bi bili sofinancirani s strani Evropske unije, spodbuditi želita modernizacijo infrastrukture in razvoj gospodarstva. Dogodka so se poleg obeh županov udeležili še Barbara Eibinger-Miedl, deželna poslanka za gospodarstvo, turizem, regije, znanost in raziskave, Ursula Lackner, deželna poslanka za okolje, varstvo podnebja, energijo, regionalni razvoj in prostorsko načrtovanje, ter slovenski minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek. Več o združenju in dogodku v Vestniku. Foto Maja Hajdinjak