vestnik

Rekonstrukcija križišča in avtobusnih postajališč v Bogojini

Vestnik.si, 7. 6. 2023
Jure Kljajić
Fotografija je simbolična.
Aktualno

Občina Moravske Toplice obvešča o začetku rekonstrukcije križišča in para avtobusnih postajališč na državni cesti v Bogojini.

Dela so se pričela v ponedeljek, 5. 6., glavni izvajalec del je Pomgrad d.d. s podizvajalcema Legartis d.o.o. in Tegar d.o.o. Naročnik in investitor projekta sta Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in Občina Moravske Toplice.

Rekonstrukcija bo vključevala preoblikovanje štirikrakega križišča v mini povozno krožišče, ki bo še vedno ustrezalo velikostnim omejitvam obstoječega križišča. Poleg tega bodo uredili tudi površine za pešce in kolesarje, otoke za umirjanje prometa, obnovili avtobusna postajališča ter zagotovili ustrezno osvetlitev krožišča, prehodov za pešce in kolesarje ter vozišča.

bogojina
Občina Moravske Toplice
Predvidenih je več zapor in obvozov.

Delna zapora bo veljala od 5. 6. 2023 do 4. 9. 2023 med 7.00 in 19.00 uro na državni cesti Martjanci - Dobrovnik. V tem času bo promet urejen izmenično enosmerno s pomočjo semaforjev. Popolna zapora bo veljala do dva dni med 5. 6. 2023 in 4. 9. 2023 na cesti Bogojina - Gančani ter na občinski cesti Bogojina - Motvarjevci od 5. 6. 2023 do 4. 9. 2023 med 00:00 in 24:00 uro. V času popolne zapore bo promet preusmerjen po kategoriziranih občinskih cestah Bogojina - Vučja Gomila, Bogojina - skozi vas in Tešanovci - Mlajtinci. Med asfaltiranjem vozišča, ki bo trajalo do dva dni, bo promet potekal po občinski cesti Murska Sobota - Noršinci - Ivanci in Bogojina - Motvarjevci.

V času gradnje, ki bo trajala približno tri mesece, se poziva vse udeležence v prometu, da upoštevajo spremenjen prometni režim in organizacijo gradbišča.

občina-moravske-toplice bogojina rekonstrukcija popolna-zapora
Kaj zdaj berejo drugi