vestnik

Škoda zaradi toče ni bila tolikšna, kot je sprva kazalo

Janko Votek, 18. 10. 2018
D. N.
Neurje v Budincih
Aktualno

Po zbranih podatkih so bile letos zaradi toče in neurij najbolj prizadete občine Puconci, Dobrovnik, Odranci in Turnišče. Franc Režonja, direktor soboškega Kmetijsko-gozdarskega zavoda, je po zbranih podatkih napovedal, da so bili zaradi drobnejše toče, ki je padala, bistveno manj prizadeti poljščine in trajni nasadi, kot je to kazalo neposredno po neurju. V dokončnih ocenah tako v nobeni občini škoda na poljščinah v sadovnjakih in vinogradih ni presegla 30 odstotkov, ko bi jo morali obravnavati po zakonu o elementarnih nesrečah. Sreča v nesreči je bila tudi to, da je do ujme prišlo v zgodnjem vegetacijskem obdobju. Med žiti sta bila najbolj izpostavljena ječmen in rž, ki sta že klasila in sta bila tik pred cvetenjem. Pri teh dveh strninah nekaj škode bo, saj je po grobi oceni prizadetih med 10 in 20 odstotki klasov in jih bo del verjetno praznih. Prizadeta je tudi oljna ogrščica. Nekoliko drugače je bilo z spomladanskimi posevki koruze, buč in sladkorne pese, ki so si opomogli. Podobno je bilo s prizadetimi vinskimi trtami v filovskih, strehovskih in dobrovniških goricah, ki so se z ustrezno zaščito obnovile. V sadovnjakih je bila slika drugačna, saj pridelek količinsko ni bil prizadet, je pa prizadeta kakovost pridelka, ki pa ni samo posledica toče, ampak dolgega vlažnega obdobja.
V Prlekiji so v kmetijstvu prav tako imeli nekaj toč. Prvotne ocene o prizadetosti so se gibale na podobni ravni kot v Prekmurju. Pozneje pa se je pokazalo, da je bila škoda bistveno večja, tako je bil izpad pridelka pri žitih približno polovičen, vendar kmetije niso presegle 30 odstotnega praga izpada prihodka, zato pomursko kmetijstvo verjetno ne bo deležno posebne pomoči po zakonu o elementarnih nesrečah.
toča pomurje
Kaj zdaj berejo drugi