vestnik

Slovenke v povprečju od doma pri 28, v zakon pri 31 letih

I. B., 8. 3. 2024
Nataša Juhnov
Ženskam se bodo tradicionalno poklanjali cvetovi.
Aktualno

Najvišji delež žensk med prebivalstvom ima med slovenskimi občinami Murska Sobota.

Osmega marca v okoli sto državah po svetu zaznamujejo dan žena, z njim se spomnijo na ekonomsko, politično ter socialno enakopravnost in dosežke žensk. V Sloveniji je v letu 2023 živelo okoli 1.054.000 žensk, je sporočil Statistični urad Republike Slovenije (SURS), ki je tudi letos zbral najbolj zanimive podatke ob tem dnevu. Ženske so lani tvorile 49,8 odstotka prebivalcev Slovenije, njihov delež je bil najvišji v občinah Murska Sobota in Ankaran, kjer je znašal 51,7 odstotka. Povprečna starost Slovenk je bila lani 45,4 leta, kar je bilo skoraj tri leta več od povprečne starosti moških. Ženske v povprečju živijo skoraj osem let dlje kot moški, povprečna starost prebivalk, ki so umrle leta 2022, je bila 82,5 leta, medtem ko prebivalcev 74,9 leta. Pričakovano trajanje življenja deklic, rojenih v tistem letu, je bilo 83,9 leta, dečkov 78,4 leta. 


Statistični podatki kažejo, da je bilo med prebivalkami Slovenije, starimi 15 let ali več, 75,7 odstotka takih, ki so rodile vsaj enega otroka. Delež mater med 25-letnicami je bil 22-odstoten, med 30-letnicami 55-odstoten. Največ žensk (40,8 odstotka) je imelo dva otroka. 42 odstotkov žensk, starejših od 14 let, je bilo lani poročenih, 36,9 odstotka samskih. Ob sklenitvi zakonske zveze so bile neveste v letu 2022 v povprečju stare 34,9 leta, ob prvi poroki pa 31 let. 


Terciarno izobrazbo je imelo v letu 2022 29,9 odstotka Slovenk, starih vsaj 15 let. Študij na kateri koli stopnji terciarnega izobraževanja v Sloveniji je v letu 2022 dodatno zaključilo 9560 žensk, ki so predstavljale 59,3 odstotka diplomantov terciarnega izobraževanja. Med novimi diplomantkami je bil delež največji na področju poslovnih in upravnih ved ter prava (20,1 odstotka), sledilo je področje zdravstva in socialne varnosti (18 odstotkov). Med delovno aktivnimi prebivalci je bilo v četrtem četrtletju lanskega leta 451 tisoč žensk, od tega je bilo slabih 90 odstotkov zaposlenih, preostali delež pa samozaposlenih. Povprečna bruto mesečna plača za ženske je po začasnih podatkih SURS znašala 2117 evrov ali 137 evrov manj kot za moške. Plače so bile v vseh poklicnih skupinah višje pri moških. Zastopanost žensk na trgu dela v Sloveniji je višja od povprečja držav članic EU. Stopnja delovne aktivnosti žensk, starih od 18 do 64 let, je leta 2022 pri nas znašala 72,5 odstotka, v EU 67,4 odstotka. 


SURS še navaja, da je bila povprečna starost prebivalk Slovenije ob prvi zaposlitvi 24 let, ženske so se od staršev odselile pri starosti 28,1 leta, ob rojstvu prvega otroka so bile stare 29 let, pričakovana življenjska doba je bila 83,8 leta. Ženske v Sloveniji so na splošno zadovoljne s svojim življenjem, v letu 2023 so ga na lestvici od 0 do 10 ocenile povprečno s 7,7, pri čemer so bile najbolj zadovoljne v starostni skupini 26–35 let (8,2). 

Število žensk v pomurskih občinah v letu 2023 

Apače 1787
Beltinci 4014
Cankova 877
Črenšovci 1957
Dobrovnik 636
Gornja Radgona 4220
Gornji Petrovci 1002
Grad 998
Hodoš 173
Kobilje 254
Križevci 1714
Kuzma 828
Lendava 5130
Ljutomer 5549
Moravske Toplice 2969
Murska Sobota 9643
Odranci 804
Puconci 3008
Radenci 2631
Razkrižje 605
Rogašovci 1538
Sveti Jurij ob Ščavnici 1409
Šalovci 665
Tišina 1988
Turnišče 1569
Velika Polana 685
Veržej 692

Vir: Statistični urad RS 

dan-žena pomurske-občine slovenija surs