vestnik

Sobočani nadaljujejo z ustanavljanjem nove lekarniške mreže  

Timotej Milanov, 9. 6. 2018
Nataša Juhnov
Pomurske lekarne 
Aktualno

Soboški mestni svetniki bodo na naslednji seji obravnavali odlok o določitvi mreže javne lekarniške dejavnosti na primarni ravni v Mestni občini Murska Sobota. Poteza je odgovor na dogajanje v Pomurskih lekarnah, kjer Ivan Zajc vztraja pri vodenju javnega zavoda, kljub temu, da za to ni dobil soglasja soboške občine.  

Z odlokom bi tako na območju občine ustanovili nov javni zavod za izvajanje lekarniške dejavnosti. MariborskiInštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvoje za občino pripravil tudi analizo finančnega položaja javnega zavoda za naslednja štiri leta. »V primeru, da bi prišlo do izločitve ekonomsko zanimivejših lekarniških enot samo za območje Mestne občine Murska Sobota, ki imajo zagotovljeno visoko frekvenco strank, bi se njihova ekonomika močno izboljšala. Posledično bi se morale ostale periferne lekarne lekarniške enote predvidoma združiti v novo organizacijsko obliko, ki pa bi zaradi visokih fiksnih stroškov osnovne dejavnosti zalo verjetno ustvarjala kumulativno izgubo, četudi bi se zelo trudili pri zmanjševanju stroškov,« je med drugim možno prebrati v analizi, kjer še piše, da kljub taki izločitvi preskrba prebivalstva v ostalih občinah ne bi bila ogrožena, saj bi dejavnost dopolnjevala obstoječa mreža koncesionarjev.

Več v prihodnjem Vestniku
lekarne