vestnik

Sporazum: Razvijali bodo domoljubje in veteranske tradicije

D. M., 26. 4. 2019
Dani Mauko
Aktualno

V Mestni hiši v Ljutomeru so predstavniki domoljubnih in veteranskih organizacij iz območja Pomurja podpisali Sporazum o ustanovitvi regijske koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja (KoDVOP).

Sporazum je zasnovan po zgledu sporazuma na državni ravni in ureja sodelovanje sedmih pomurskih organizacij. To so Policijsko veteransko društvo Sever za Pomurje, skupaj s pododbori Uprave za notranje zadeve Murska Sobota ter postaj milic Gornja Radgona, Ljutomer, Lendava in Murska Sobota; Pokrajinski odbor Zveze veteranov vojne za Slovenijo z območnimi združenjiLjutomer, Lendava, Murska Sobota in Gornja Radgona; Regijska koordinacija Zveze slovenskih častnikov z območnimi združenji Ljutomer, Lendava, Murska Sobota in Gornja Radgona; Pokrajinski svet Zveze borcev za vrednote NOB z združenji Ljutomer, Lendava, Murska Sobota, Gornja Radgona; društev general Maister v Pomurju (Prleško društvo GM Ljutomer, Prekmursko društvo GM Murska Sobota in društvo GM Veržej), ter društvo vojnih invalidov Pomurja in Domoljubno krajevno združenje Puconci.


8b7d9ea5c5311c398a9952a770eef000
Dani Mauko
Podpisali so Sporazum o ustanovitvi regijske koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Pomurja.

5adcf81a23e3adc0043f1f3d845a593a
Dani Mauko


Marjan Farič, predsedujoči Koordinaciji veteranskih in in domoljubnih organizacij Pomurja, je orisal pomen podpisa sporazuma. Ta ureja sodelovanjeorganizacij, združenj in društev, ki delujejo v interesu na področju obrambe, ohranjanja vrednot boja za lastno državo in narodovo samoohranitev, in sicer s ciljem razvijanja domoljubja in veteranskih tradicij ob prizadevanju za ohranitev miru in sožitja med narodi.

3e8075ea9715ecc5a062b92bdd34c520
Dani Mauko

b1ec3e1072392eb849f1c57459913d03
Dani Mauko


1d17e8daa274e31f2d346c978ca719c8
Dani Mauko

a44cb757aa9bdbb122d05a3164474a34
Dani Mauko

Dani Mauko
ljutomer sporazum o ustanovitvi regijske koordinacije domo
Kaj zdaj berejo drugi